Katedra

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Dňa 19.04.2023 sa na našej katedre uskutočnila dlho očakávaná prednáška venovaná otázkam E-palív, ktorá vyvolala búrlivú a obohacujúcu diskusiu medzi zúčastnenými študentmi.

Táto prednáška je v roku 2023 prvou z cyklu prednášok odborníkov z praxe, ktorí nasmerujú nadobudnuté znalosti študentov PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA do praktickej roviny.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s odborníkmi, o ktorých Vás budeme na našej katedre včas informovať.

 

341012447 1031552254492802 2678399479847589449 n

 

341094122 145587461606687 2784572824056413987 n

 

V dňoch 13. a 14. apríla 2023 sa konalo katedrové kolo ŠVOČ, ktoré absolvovali študenti končiacich 3. Bc. a 2 Ing. ročníkov študijného programu Priemyselné inžinierstvo ako v dennej tak aj v kombinovanej forme štúdia.

Prezentované boli záverečné práce, ktoré naši študenti spracovávajú a o niekoľko týždňov ich budú obhajovať na štátnych záverečných skúškach na našej katedre.

Veríme, že rady komisie si budúci bakalári a inžinieri vezmú k srdcu a napomôžu im k ich úspešnej obhajobe.

 

 

Postupujúcimi študentmi do fakultného kola ŠVOČ sú:

 

Meno študenta Názov práce Meno školiteľa Ročník, št. prog. a forma štúdia
Lukáš Bereznanin Implementácia prvkov Industry 4.0 pri zefektívňovaní procesov a ich digitalizácií za pomoci simulácie a vizualizácie Ing. Marek Kliment, PhD. 3. Bc. denné, PI
Adam Pásztor Modelovanie a simulácie výrobných procesov v súčinnosti s technológiomi v laboratóriu TestBed 4.0 Ing. Marek Kliment, PhD. 3. Bc. denné, PI
Oleksandr Shevchenko Metodické postupy 3D modelovania výrobných prostriedkov a systémov Ing. Juraj Kováč, PhD. 3. Bc. denné, PI
Bc. Natália Hutková Návrh plnoautomatizovaného odberu vzoriek surovín na presýpacej stanici Ing. Jozef Trojan, PhD. 2. Ing. KM, PI
Bc. Pavlo Vaulin Využitie virtuálnej reality pri nácviku montáže súčiastok Ing. Juraj Kováč, PhD. 2. Ing. denné, PI

 

Vážení študenti

 

dňa 19.4. 2023 o 9,00 sa v miestnosti 401/PK9 uskutoční prednáška predsedu dozornej rady Slovenskej pošty Ing. Michala SURU na tému:

E-PALIVÁ A ICH POTENCIÁL PRI DEKARBONIZÁCII DOPRAVY.

 

Prednáška je určená primárne pre študentov končiacich ročníkov a študentov štúdijného programu: Priemyselné inžinierstvo.

 

 

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

Dňa 30.3.2023 sa uskutočnilo na pôde Strojnícke fakulty Technickej univerzity v Košiciach výjazdové stretnutie pracovnej komisie Veda, výskum a inovácie Zväzu automobilového priemyslu SR, toto stretnutie bolo zorganizované na základe pozvania prof. Ing. Petra Trebuňu, PhD.. Prejednávali sa na ňom rôzne témy súvisiace s aktuálnymi otázkami v rámci smerovania automobilového priemyslu a boli preberané aj témy ktoré úzko súvisa aj s procesom vzdelávania na vysokých školách. Členovia pracovnej komisie sa zúčastnili aj prehliadky priestorov a vybavenia SjF TUKE a v rámci nich aj priestorov laboratória TestBed 4.0, ktoré sídli v priestoroch našej katedry a je prvé svojho druhu v rámci celej Slovenskej republiky.

 

337881366 209874608405249 8821582504765444447 n  338734401 891672468767163 1158192329417192804 n

 

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

My o ústave

IMG 5584

Otvorenie nového ústavu na Strojníckej fakulte


V článku publikovanom na portáli http://www.tuke.sk/tuke/halo-tu autor prináša informácie o slávnostnom otvorení nového Ústavu Manažmentu, Priemyselného a digitálneho inžinierstva dňa 20.12.2016 a jeho poslaní.

Slovensko má prvý testbed zameraný na Industry 4.0

 

Košice, 20. február 2020   Spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TU KE) uviedla do prevádzky prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0 a digitálnu transformáciu priemyselných podnikov. TestBed 4.0 bol slávnostne otvorený 20. februára 2020 za účasti  zástupcov ministerstva hospodárstva, vedenia univerzity, priemyselných organizácií a osobností slovenského priemyslu. Pracovisko bude slúžiť na testovanie riešení podnikov a vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov univerzity. Vytvorí priestor pre sieťovanie odborníkov z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami, a podporí výskum a vývoj aplikácií pre priemysel.

 

Celý článok

 

test bed

 

Ďalšie články na túto tému

 

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.