Pokyny dekana

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

I. Účel pokynu dekana
Vzhľadom na vážnu celosvetovú ekonomickú situáciu a energetickú krízu vedenie Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE) prijíma toto rozhodnutie s plným vedomím vyplývajúcich rizík s financovaním a zodpovednosťou za riadenie fakulty. Účel tohto rozhodnutia reflektuje aj súlad s prebiehajúcou transformáciou na normu riadenia AS 9100.


II. Popis a vysvetlenie
Už pri prijatí dopytov, úloh, projektových návrhov a iných žiadostí od zákazníkov, resp. projektových partnerov je potrebné pristupovať s maximálnou zodpovednosťou k ich prípadnej realizácii a v neposlednom rade financovaniu zákazky/úlohy/projektu. Vysoká miera rizika je pri projektoch, ktoré svojou náročnosťou a vyššími nákladmi vážne narušujú finančné toky (cash flow) fakulty.
Jedným z kľúčových aspektov pre znižovanie tohto rizika je manažment rizík v súlade s normou AS 9100 a maximálnym využitím metód brainstormingu.


III. Postup pre spracovanie cenovej a termínovej ponuky na riešenie úlohy
Spracovanie ponuky na riešenie úlohy (v rámci procesu H3.1 organizačnej smernice OS/TUKE/H3/01 Podnikateľská činnosť) bude zohľadňovať tieto podmienky a informácie:

 • priame náklady (náklady na materiál, polotovary, komponenty a pod.) – informácie o aktuálnych cenách získa vyhotoviteľ cenovej ponuky (CP) štandardným spôsobom (internet, dodávatelia, informácie s predchádzajúcich zákaziek nie starších ako 1 mesiac a pod),
 • čas potrebný pre internú realizáciu – ak vyhotoviteľ CP nemá osobnú skúsenosť s vykonávanými operáciami, musí tieto informácie získať konzultáciou s kompetentnými osobami (e-mail, porada a pod.),
 • aktualizácia aktuálnych operačných taríf – vyhotoviteľ CP musí mať znalosť o aktuálnych hodinových sadzbách pre jednotlivé interné operácie (hodinové sadzby strojov, cena práce, montáž, meranie, testovanie a pod.), ktoré sa môžu v priebehu roka aktualizovať,
 • cena prepravy – ak si projekt vyžaduje dopravu podľa podmienok INCOTERMS, vyhotoviteľ CP musí žiadať dopravcov o vypracovanie cenového návrhu,
 • cestovné - v prípade potrebných pracovných ciest s cieľom inštalácie musí mať vyhotoviteľ CP znalosť o nákladoch na ubytovanie, cenách PHM, diaľničných poplatkoch, cestovných náhradách a pod.
 • kooperácia - ak vyhotoviteľ CP dospeje k názoru, že pracoviská SjF TUKE nedisponujú konkrétnou službou alebo prístrojovým vybavením (interná kooperácia) potrebným pre realizáciu zákazky, túto záležitosť pošle externým poskytovateľom (vonkajšia kooperácia) ako oficiálny dopyt pre CP (email,
  osobné stretnutie, telefonický rozhovor – podľa zložitosti projektu). Získanú kalkuláciu použije vo svojej CP.

 

Všetky tieto informácie vyhotoviteľ CP zohľadní vo svojej kalkulácii, ktorá bude obsahovať aj približné časy:

 • konštrukčné,
 • výrobné,
 • montážne,
 • testovacie,
 • meracie,
 • inštalačné u zákazníka a iné.


Cieľom tohto postupu pre spracovanie cenovej ponuky je plánovanie výrobných kapacít a zodpovedné stanovenie dodacej lehoty (OTD).

 

IV. Posúdenie a schvaľovanie CP


Proces posúdenia a schvaľovania CP sa týka len tých zákaziek, ktorých predpokladaný objem plnenia je vyšší ako 20 000 EUR s DPH.


Proces zbierania informácií a posudzovania čiastkovej kalkulácie vykonáva vyhotoviteľ CP, resp. zodpovedný riešiteľ projektu:

 • osobnou komunikáciou s kompetentnými (vedúci pracovísk, externí poskytovatelia, a pod.),
 • vlastnou analýzou,
 • zvolaním porady k predmetnému dopytu,
 • uložením dopytu do systému CITO (platí pre Prototypové a inovačné centrum SjF TUKE).


Postup schvaľovacieho procesu:

 1. Vyhotoviteľ CP, resp. zodpovedný riešiteľ projektu zvolá poradu schvaľovacej komisie.
 2. Členmi schvaľovacej komisie sú:
  • minimálne dvaja odborníci v oblasti riešenej problematiky,
  • vedúci organizačnej jednotky (vedúci katedry, PaIC - riaditeľ a zástupca riaditeľa),
  • prodekan pre inovácie a transfer technológií,
  • prodekan pre vedu a výskum,
  • dekan.
 3. Predmetom porady bude predstavenie projektu, vysvetlenie k jednotlivých bodom predkalkulácie, možnosti financovania, stanovenie platobných podmienok, vypracovanie výrobného cyklu pre stanovenie dodacej lehoty.

Výslednú cenovú ponuku pošle zodpovedný riešiteľ zákazníkovi.


Pre cenové návrhy, nepresahujúce túto sumu, vyhotoviteľ CP, resp. zodpovedný riešiteľ projektu posiela cenový návrh:

 • vedúcemu organizačnej jednotky (vedúci katedry, PaIC - riaditeľ a zástupca riaditeľa),
 • prodekanovi pre inovácie a transfer technológií.


Následne zodpovedný riešiteľ pošle cenovú ponuku zákazníkovi.


Poznámka:
V rámci podnikateľskej činnosti uzatvára zmluvu za fakultu dekan, zmluvu presahujúcu objem plnenia nad 33 200 EUR vrátane DPH môže fakulta uzavrieť len so súhlasom rektora, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 OS Zmluvné vzťahy.


Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
dekan

 

Dokument na stiahnutie pdf

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

Apríl 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.