VEGA

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

rok-2024

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMRaVT KPAaM 1/0436/22 Výskum a vývoj metód modelovania a algoritmov riadenia kinematicky redundantných mechanizmov prof. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2022 2025
1/0169/22 Nové metodiky prístupov k dátam automatizovaných a robotizovaných pracovísk doc. Ing. Marek Vagaš, PhD. 2022 2025
1/0201/21 Mobilný mechatronický asistent prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2021 2024
KVTaR 1/0215/23 Výskum a vývoj robotizovaných pracovísk vybavených priemyselnými a kolaboratívnymi robotmi doc. Ing. Ján Semjon, PhD. 2023 2026
1/0294/24 Výskum a vývoj multirobotického systému s distribuovanou inteligenciou v cloude prof. Ing. Marek Sukop, PhD. 2024 2027
ÚTaMI KTMaPPV 1/0330/24 Výskum spájateľnosti ľahkých sendvičových a kompozitných materiálov doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD. 2024 2026
1/0229/23 Výskum využiteľnosti technológie termálneho vŕtania na tvorbu multimateriálových spojov v automotive doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2023 2026
1/0539/23 Výskum hybridných sendvičových štruktúr s kustomizovanými vlastnosťami prof. Ing. Ján Slota, PhD.  2023  2026 
KAV  1/0238/23 Implementácia CAx systémov a techník virtuálneho inžinierstva pri redizajne dielov deformačných zón karosérie automobilov prof. Ing. Emil Evin, PhD. 2023 2026
1/0597/23 Možnosti aplikácie laserových aditívnych technológií pri obnove funkčných povrchov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2023 2026
ÚPIMIPaAM KPaDI 1/0508/22 Inovatívne a digitálne technológie vo výrobných a logistických procesoch a systémoch doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. 2022 2025
KRPaIP 1/0485/22 Vývoj metodík zvyšovania akustickej kvality zvuku produktov vizualizačnými a psychoakustickými metódami Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
1/0219/23 Empirický výskum prepojenia implementácie pokrokových technológií a trvalo udržateľného správania výrobných podnikov na Slovensku doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. 2023 2026
1/0340/21 Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2021 2024
KAMaI 1/0243/23 Ohodnocovacie funkcie indukujúce grafové ofarbenia prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 2023 2026
ÚMEaKI KAMaSI 1/0516/22 Výskum vplyvu technológie výroby kompozitných materiálov na ich mechanické a únavové vlastnosti využitím numerických a experimentálnych metód prof. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 2022 2025
1/0152/24 Vývoj metodík nedeštruktívnych metód mechaniky pre hodnotenie mechanických vlastností prvkov vyrobených aditívnou výrobou prof. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2024 2027
1/0324/24 Využitie moderných postupov mechaniky a optimalizácie na zvyšovanie efektivity nosných prvkov konštrukcií prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2024 2027
KKaDI 1/0318/21 Výskum a vývoj inovácii pre efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie uhlíkovej stopy vozidiel doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2021 2024
KEI 1/0224/23 Výskum a implementácia nízkotlakového vodíkového uskladňovacieho systému do pohonu priemyselných a poľnohospodárskych dopravných prostriedkov doc. Ing. Marián Lázár, PhD. 2023 2025
1/0532/22 Výskum a vývoj energetických a konštrukčných prvkov vodíkového zásobníka pre mobilné aplikácie prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2022 2024
ÚŠIP  KBIaM 1/0599/22 Konštrukčné riešenie a biomechanická analýza personalizovaných inštrumentov pre arthroskopické aplikácie Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2022 2024
1/0387/22 Vývoj a testovanie systémov pre riadenú stimuláciu rastu buniek v prostredí bioreaktora s využitím počítačového videnia prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2022 2025
1/0191/24 Vývoj, optimalizácia a aplikácia stratégií súradnicových meraní geometrických parametrov a štruktúry súčiastok vyrobených 3D tlačou prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2024 2026
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0457/21 Zefektívnenie obrábania niklových superzliatin textúrovaním rezných nástrojov a použitím tuhých procesných médií doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2021 2024

 

rok-2023

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMRaVT KPAaM 1/0436/22 Výskum a vývoj metód modelovania a algoritmov riadenia kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2022 2025
1/0169/22 Nové metodiky prístupov k dátam automatizovaných a robotizovaných pracovísk doc. Ing. Marek Vagaš, PhD. 2022 2025
1/0201/21 Mobilný mechatronický asistent prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2021 2024
KVTaR 1/0215/23 Výskum a vývoj robotizovaných pracovísk vybavených priemyselnými a kolaboratívnymi robotmi doc. Ing. Ján Semjon, PhD. 2023 2026
ÚTaMI KTMaPPV 1/0597/23 Možnosti aplikácie laserových aditívnych technológií pri obnove funkčných povrchov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2023 2026
1/0229/23 Výskum využiteľnosti technológie termálneho vŕtania na tvorbu multimateriálových spojov v automotive doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2023 2026
1/0539/23 Výskum hybridných sendvičových štruktúr s kustomizovanými vlastnosťami prof. Ing. Ján Slota, PhD.  2023  2026 
1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
KAV  1/0238/23 Implementácia CAx systémov a techník virtuálneho inžinierstva pri redizajne dielov deformačných zón karosérie automobilov prof. Ing. Emil Evin, PhD. 2023 2026
ÚPIMIPaAM KPaDI 1/0219/23 Empirický výskum prepojenia implementácie pokrokových technológií a trvalo udržateľného správania výrobných podnikov na Slovensku doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. 2023 2026
1/0508/22 Inovatívne a digitálne technológie vo výrobných a logistických procesoch a systémoch doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. 2022 2025
1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
KRPaIP 1/0485/22 Vývoj metodík zvyšovania akustickej kvality zvuku produktov vizualizačnými a psychoakustickými metódami Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
1/0340/21 Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2021 2024
KAMaI 1/0243/23 Ohodnocovacie funkcie indukujúce grafové ofarbenia prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 2023 2026
ÚMEaKI KAMaSI 1/0516/22 Výskum vplyvu technológie výroby kompozitných materiálov na ich mechanické a únavové vlastnosti využitím numerických a experimentálnych metód doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 2022 2025
1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
KKaDI 1/0318/21 Výskum a vývoj inovácii pre efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie uhlíkovej stopy vozidiel doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2021 2024
1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Robert Grega, PhD. 2020 2023
KEI 1/0224/23 Výskum a implementácia nízkotlakového vodíkového uskladňovacieho systému do pohonu priemyselných a poľnohospodárskych dopravných prostriedkov doc. Ing. Marián Lázár, PhD. 2023 2025
1/0532/22 Výskum a vývoj energetických a konštrukčných prvkov vodíkového zásobníka pre mobilné aplikácie prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2022 2024
ÚŠIP  KBIaM 1/0599/22 Konštrukčné riešenie a biomechanická analýza personalizovaných inštrumentov pre arthroskopické aplikácie Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2022 2024
1/0387/22 Vývoj a testovanie systémov pre riadenú stimuláciu rastu buniek v prostredí bioreaktora s využitím počítačového videnia prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2022 2025
1/0168/21 Výskum a aplikácia dotykových a bezdotykových metód merania vlastností výrobkov aditívnej výroby prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0457/21 Zefektívnenie obrábania niklových superzliatin textúrovaním rezných nástrojov a použitím tuhých procesných médií doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2021 2024

 

rok-2022

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KPAaM 1/0436/22 Výskum a vývoj metód modelovania a algoritmov riadenia kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2022 2025
1/0169/22 Nové metodiky prístupov k dátam automatizovaných a robotizovaných pracovísk doc. Ing. Marek Vagaš, PhD. 2022 2025
1/0201/21 Mobilný mechatronický asistent prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2021 2024
ÚTaMI KTMaPPV 1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
1/0497/20 Aplikácia progresívnych technológií pri obnove funkčných plôch výrobkov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2020 2022
1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
KAV  2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
ÚPIMaIP KPaDI 1/0508/22 Inovatívne a digitálne technológie vo výrobných a logistických procesoch a systémoch doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. 2022 2025
1/0340/21 Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2021 2024
1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
KIP 1/0485/22 Vývoj metodík zvyšovania akustickej kvality zvuku produktov vizualizačnými a psychoakustickými metódami Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
ÚMEaKI KAMaSI 1/0516/22 Výskum vplyvu technológie výroby kompozitných materiálov na ich mechanické a únavové vlastnosti využitím numerických a experimentálnych metód doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 2022 2025
1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
KKaDI 1/0318/21 Výskum a vývoj inovácii pre efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie uhlíkovej stopy vozidiel doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2021 2024
1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Robert Grega, PhD. 2020 2023
KET 1/0532/22 Výskum a vývoj energetických a konštrukčných prvkov vodíkového zásobníka pre mobilné aplikácie prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2022 2024
1/0626/20 Výskum možností zníženia energetickej náročnosti procesu chladenia metalhydridových zásobníkov pri absorpčnom uskladnení vodíka doc. Ing. Marián Lázár, PhD. 2020 2022
ÚŠIP  KBIaM 1/0599/22 Konštrukčné riešenie a biomechanická analýza personalizovaných inštrumentov pre arthroskopické aplikácie Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2022 2024
1/0387/22 Vývoj a testovanie systémov pre riadenú stimuláciu rastu buniek v prostredí bioreaktora s využitím počítačového videnia prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2022 2025
1/0168/21 Výskum a aplikácia dotykových a bezdotykových metód merania vlastností výrobkov aditívnej výroby prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0457/21 Zefektívnenie obrábania niklových superzliatin textúrovaním rezných nástrojov a použitím tuhých procesných médií doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2021 2024

 

rok-2021

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 1/0201/21 Mobilný mechatronický asistent prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2021 2024
1/0389/18 Výskum a vývoj kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2018 2021
KAaKR 1/0330/19 Výskum a návrh algoritmov a systémov pre fúziu rôznorodých dát v multisenzorových architektúrach prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KTMaPPV 1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
1/0497/20 Aplikácia progresívnych technológií pri obnove funkčných plôch výrobkov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2020 2022
1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
KAV  2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
1/0110/18 Výskum a vývoj v oblasti využitia metód reverzného inžinierstva a rýchleho prototypovania pre inovácie konštrukčných častí experimentálnych vozidiel a dopravných zariadení doc. Ing. Michal Fabian, PhD. 2018 2021
ÚMPaDI 1/0340/21 Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2021 2024
1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
ÚKIaM KAMaSI 1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
1/0290/18 Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2018 2021
1/0355/18 Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 2018 2021
KKaDI 1/0318/21 Výskum a vývoj inovácii pre efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie uhlíkovej stopy vozidiel doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2021 2024
1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 2020 2023
ÚŠIP  KBIaM 1/0168/21 Výskum a aplikácia dotykových a bezdotykových metód merania vlastností výrobkov aditívnej výroby prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
1/0179/19 Výskum, vývoj a testovanie bioreaktora pre kultiváciu tkanív a orgánov po bioaditívnej výrobe prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0457/21 Zefektívnenie obrábania niklových superzliatin textúrovaním rezných nástrojov a použitím tuhých procesných médií doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2021 2024

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Jún 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.