Výberové konania

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Predpis - Rating pracovníkov a pracovísk SjF

 

1. Kritériá na obsadzovanie pracovných miest vo funkciách profesorov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov

 • nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto profesora je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. (2) zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
 • plnenie kritérií uchádzača na obsadenie pracovného miesta profesora musí byť verifikované verifikačnou komisiou SjF TUKE, ktorú menuje dekan fakulty.

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov

Podmienkou na obsadenie funkcie profesora je

 • splnenie aktuálne platných kritérií na získanie titulu „profesor“ na SjF TUKE podľa osobitného predpisu,
 • publikovanie min. 10 článkov indexovaných v databáze Web of Science za ostatných 5 rokov, z toho min. 4 články v časopisoch zaradených v kvartiloch Q1, Q2 alebo Q3 vo Web of Science a
 • splnenie aspoň ďalších štyroch z nasledujúcich podmienok:
  • vedecká hodnosť DrSc., alebo VKS I (vedúci vedecký pracovník I),
  • minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti spojenej s prednášaním uceleného povinného, alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného odboru, na ktorý je funkcia viazaná,
  • preukázateľne významné inžinierske diela v posledných piatich rokoch,
  • patenty alebo úžitkové vzory
  • aspoň jeden úspešne vyškolený doktorand v posledných piatich rokoch,
  • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov v posledných piatich rokoch,
  • plnenie kritérií v zmysle kritérií Ratingu v oblasti vedy a výskumu tak, že počas predchádzajúcich piatich rokov získal hodnotenia vynikajúci alebo priemerný minimálne 4-krát,
  • plnenie kritérií v zmysle kritérií Ratingu tak, že v oblasti budovania a financovania boli tieto kritéria naplnené minimálne v troch z piatich rokov.

 

2. Kritériá na obsadzovanie pracovných miest vo funkciách docentov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov

 • nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. (3) zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
 • plnenie kritérií uchádzača na obsadenie pracovného miesta docenta musí byť verifikované verifikačnou komisiou SjF TUKE, ktorú menuje dekan fakulty.

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií docentov

Podmienkou na obsadenie funkcie docenta je

 • splnenie aktuálne platných kritérií na získanie titulu „docent“ na SjF TUKE podľa osobitného predpisu,
 • publikovanie min. 6 článkov indexovaných v databáze Web of Science za ostatné 3 roky, z toho min. 2 články v časopisoch zaradených v kvartiloch Q1, Q2 alebo Q3 vo Web of Science.
 • riešenie min. 1 domáceho alebo zahraničného projektu v pozícii zodpovedného riešiteľa, zástupcu zodpovedného riešiteľa alebo spoluriešiteľa projektu za ostatné 3 roky,
 • plnenie kritérií v zmysle kritérií Ratingu v oblasti vedy a výskumu tak, že počas predchádzajúcich 3 rokov získal hodnotenia vynikajúci alebo priemerný minimálne 2-krát,
 • plnenie kritérií v zmysle Ratingu tak, že v oblasti budovania a financovania boli tieto kritériá naplnené minimálne 2-krát v troch predchádzajúcich rokoch.

 

3. Kritériá na obsadzovanie pracovných miest vo funkciách odborných asistentov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie pracovných miest odborných asistentov

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, resp. príbuznom odbore s akademickým titulom PhD., resp. vedeckou hodnosťou CSc.,
 • nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto odborného asistenta je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. (6) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • účasť na výskumnej a vedeckej činnosti sa dokumentuje autorstvom, resp. spoluautorstvom publikácií, patentov, úžitkových vzorov a významných inžinierskych diel za posledné 3 roky.

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií odborných asistentov

Podmienkou na obsadenie funkcie odborného asistenta je

 • publikovanie min. 3 článkov indexovaných v databáze Web of Science za ostatné 3 roky, z toho min. 2 články v časopisoch zaradených v kvartiloch Q1, Q2, Q3 alebo Q4 vo Web of Science.
 • riešenie min. 1 domáceho alebo zahraničného projektu za ostatné 3 roky,
 • plnenie kritérií v zmysle kritérií Ratingu v oblasti vedy a výskumu tak, že počas predchádzajúcich 3 rokov získal hodnotenia vynikajúci alebo priemerný minimálne 2-krát.

 

4. Kritériá na obsadzovanie pracovných miest výskumných pracovníkov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie pracovných miest výskumných pracovníkov

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, resp. príbuznom odbore s akademickým titulom PhD., resp. vedeckou hodnosťou CSc.,
 • pokročilá znalosť anglického jazyka,
 • účasť na výskumnej a vedeckej činnosti sa dokumentuje autorstvom, resp. spoluautorstvom publikácií, patentov, úžitkových vzorov a významných inžinierskych diel za posledné 3 roky.

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie pracovných miest výskumných pracovníkov

Podmienkou na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka je

 • publikovanie min. 3 článkov indexovaných v databáze Web of Science za ostatné 3 roky, z toho min. 2 články v časopisoch zaradených v kvartiloch Q1, Q2 Q3 alebo Q4 vo Web of Science.
 • riešenie min. 1 domáceho alebo zahraničného projektu za ostatné 3 roky,
 • plnenie kritérií v zmysle kritérií Ratingu v oblasti vedy a výskumu tak, že počas predchádzajúcich 3 rokov získal hodnotenia vynikajúci alebo priemerný minimálne 2-krát.

Poznámka:

Získanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa alebo vedeckého kvalifikačného stupňa I nahrádza konkrétne podmienky pre obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka.

 

5. Kritéria na obsadzovanie pracovných miest vo funkciach lektorov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie pracovných miest lektorov

 • nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto lektora je preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v § 75 ods. (8) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, resp. príbuznom odbore s akademickým titulom PhD., resp. vedeckou hodnosťou CSc.,

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií lektorov

Podmienkou na obsadenie funkčného miesta lektora je:

 • pedagogická činnosť v oblasti výučby anglického jazyka minimálne 5 rokov
 • štátna skúška z anglického jazyka, alebo medzinárodný certifikát z anglického jazyka na úrovni C2.

 

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV

 • profesijný štruktúrovaný životopis preukazujúci plnenie kritérií,
 • doklad o vzdelaní, doklady o dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, a vedeckej hodnosti overené notárom,
 • prehľad publikačnej činnosti za posledných 5 rokov u profesorov, resp. za posledné 3 roky u docentov, odborných asistentov a výskumných pracovníkov podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. 12. 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. (https://www.minedu.sk/evidencia-publikacnej-a-umeleckej-cinnosti/ ),
 • zoznam úloh (projektov) vedeckovýskumnej činnosti (číslo úlohy, názov úlohy, zadávateľ úlohy, doba riešenia, postavenie v riešiteľskom tíme - vedúci úlohy, zástupca, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy, riešiteľ), doplniť o zoznam členstva vo vedeckovýskumných spoločnostiach (názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, registračné číslo člena, rok nadobudnutia členstva, prípadne funkcia),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Poznámka:

Tieto kritériá boli schválené vo VR TUKE dňa 22. 04. 2022 s účinnosťou od 01. 06. 2022.

 

Adresa na doručenie prihlášok

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

Referát personálnej práce

Letná 1/9

042 00 Košice-Sever

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Jún 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.