Štipendiá

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

Usmernenie pre študentov - Sociálne štipendiá na ak. rok 2012/2013
Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje:

 • § 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Od 01.09.2012 platná Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 227/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.

 

Nárok na sociálne štipendium majú študenti dennej formy štúdia študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.

 

Pokyny k žiadosti

 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ

Motivačné štipendiá sú udeľované za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy z prostriedkov štátneho rozpočtu a štipendijného fondu TUKE

 

Viac informácií na stránke Technickej Univerzity

 

Metodický pokyn k priznávaniu motivačného štipendia na Technickej univerzite v Košiciach

 

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Tento metodický pokyn (ďalej len „MP“) sa vydáva v súlade s ustanoveniami § 3 ods.9 Štipendijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach
 2. Účelom tohto MP je zabezpečiť jednotný postup pri priznávaní motivačných štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu na Technickej univerzite v Košiciach (ďalej len „TUKE“).
 3. Týmto MP sa určujú cieľové skupiny študentov, ktorým bude priznané motivačné štipendium podľa § 3 ods. 1 Štipendijného poriadku TUKE, ako aj výška motivačných štipendií podľa § 3 ods.2.

 

Článok 2
Priznávanie motivačných štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu
„Odborové“ motivačné štipendium

 1. Štipendium podľa § 3 ods. 2 písm. a) Štipendijného poriadku TUKE sa priznáva 15 percentám študentov študijných programov 1. a 2. stupňa v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch (v súlade s ustanoveniami ods. 64 metodiky).
 2. Počty študentov vo vybraných študijných odboroch sa určia na základe aktuálnych údajov v IS MAIS. O počtoch študentov a výške pridelených finančných prostriedkov na vyplatenie štipendií budú dekani fakúlt informovaní písomne. T: 30.9. Z: prorektor pre vzdelávanie
 3. Pri priznávaní štipendia podľa § 3 ods. 2 písm. a) Štipendijného poriadku TUKE sa postupuje v súlade s § 5 Štipendijného poriadku TUKE.

 

Motivačné štipendium za vynikajúce výsledky

 1. Štipendium podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e) Štipendijného poriadku TUKE sa priznáva 10 percentám študentov študijných programov 1. a 2. stupňa v dennej forme štúdia (v súlade s ustanoveniami ods. 63 metodiky).
 2. O výške pridelených finančných prostriedkov na vyplatenie štipendií budú dekani fakúlt informovaní písomne. T: 30.9. Z: prorektor pre vzdelávanie
 3. Pri priznávaní štipendia podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e) Štipendijného poriadku TUKE sa postupuje v súlade s § 5 Štipendijného poriadku TUKE.

 

Článok 3
Záverečné ustanovenie

 1. Tento metodický pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.

 

Príloha 1:
Vybrané študijné odbory na motivačné štipendiá

 1. Aplikovaná informatika,
 2. Aplikovaná matematika,
 3. Automatizácia,
 4. Bezpečnosť technických systémov,
 5. Biológia,
 6. Biomedicínske inžinierstvo,
 7. Biotechnológie,
 8. Dopravné stroje a zariadenia,
 9. Drevárstvo,
 10. Elektronika,
 11. Elektrotechnika,
 12. Energetické stroje a zariadenia,
 13. Energetika,
 14. Environmentálne inžinierstvo,
 15. Environmentálny manažment,
 16. Fyzika,
 17. Fyzikálne inžinierstvo,
 18. Geografia,
 19. Geológia,
 20. Geotechnika,
 21. Hospodárska informatika,
 22. Hutníctvo,
 23. Chémia,
 24. Chemické inžinierstvo,
 25. Chemické technológie,
 26. Informačné systémy,
 27. Informatika,
 28. Kognitívna veda,
 29. Kybernetika,
 30. Matematika,
 31. Materiály,
 32. Mechatronika,
 33. Meranie,
 34. Mineralurgia,
 35. Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá,
 36. Ochrana a využívanie krajiny,
 37. Počítačové inžinierstvo,
 38. Poľnohospodárska a lesnícka technika,
 39. Potravinárstvo,
 40. Priemyselné inžinierstvo,
 41. Procesná technika,
 42. Softvérové inžinierstvo,
 43. Stavebníctvo,
 44. Strojárstvo,
 45. Súdne inžinierstvo,
 46. Synekológia,
 47. Štatistika,
 48. Telekomunikácie,
 49. Údržba strojov a zariadení,
 50. Umelá inteligencia,
 51. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií,
 52. Výrobná technika,
 53. Výrobné technológie,
 54. Získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Október 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.