Laboratória a učebne

TRIPOLYS I

Zodpovedný vedúci: Ing. Viktória Rajťúková, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B004

 

 

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na veľkoformátovú 3D tlač polymérov ako je polyamid (PA 11 a PA 12) a polypropylén (PP) pre medicínske aplikácie, najmä pre oblasť protetiky a ortotiky, dentálnu medicínu, výrobu anatomických modelov ale aj priemyselnú 3D tlač. Vybrané materiály spracovávané technológiu Multi Jet Fusion (MJF) majú certifikáty pre kontakt s povrchom ľudského tela.

 

 

Ciele laboratória

  • Zoznámiť študentov s technológiou Multi Jet Fusion (MJF), prípravným procesmi a procesmi po 3D tlači.
  • Študenti nadobudnú teoretické ale aj praktické znalosti a zručnosti v oblasti prípravy 3D modelov pre tlač technológiou MJF, prípravu tlačových platní pre nahratie do stroja (polohovanie a optimalizácia), príprava a spustenie 3D tlače a povrchová úprava dielov po tlači (tzv. postprocessing).
  • Naučia sa využívať technológiu na prípravu tlače anatomických modelov a protetických a ortotických pomôcok

 

 

Prístrojové vybavenie laboratória

  • Hewlett Packard Jet Fusion 5200 3D printer (HP, USA))

 

Softvérové vybavenie laboratória

  • Dassault Systemes SolidWorks

 

Vyučované predmety

  • Biomedicínske inžinierstvo I
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov