EÚ projekty

Projekty EÚ

 

 eu1                             eu2

 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice – Fáza II.) ITMS 2014+: 313011D103, 12/2015 - 06/2018

 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medipark), ITMS 26220220185, 07/2013 - 12/2015

 

European Commission: Contract number: SANCO 2013/D2/027 - S12.682650 Pilot project on the promotion of self-care systems in the European Union (PiSCE),  09/2014 - 12/2015

 

Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií, ITMS 26220120066, 11/2010 - 10/2013

 

Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve, ITMS 26220120060, 09/2010 - 08/2013

 

Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE, ITMS 26110230018, 05/2010 - 02/2013

 

Vytvorenie a podpora technológií v diagnostike súčiastok a uzlov počítačovou tomografiou, ITMS 26220220038, 01/2010 - 06/2012

   

 

 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov