Pracovníci

Katedra biomedicínskeho inžinierstva

 

A MERANIA

Vedúci katedry a riaditeľ ÚŠIP: prof. Ing. HUDÁK Radovan, PhD. tel. 602 – 2381 tel.  m. A530

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku: doc. Ing. TÓTH Teodor, PhD. tel. 602 – 3224 m. B/P018
Zástupca vedúceho katedry pre vedu a výskum: Ing. FERENČÍK Norbert, PhD. tel. 602 – 2043 m. B/P037
       
sekretárka: MAZÁKOVÁ Dana tel. 602 – 2380 m. A530
Hospodárka: Ing. MESTEROVÁ Slávka tel. 602 2169 m. A531
Tajomník katedry: Ing. RAJŤÚKOVÁ Viktória, PhD. tel. 602 2651  m. B/P013
       
  Oddelenie biomedicínskeho inžinierstva    
Vedúci oddelenia: prof. Ing. HUDÁK Radovan, PhD. 602 – 2381 A530
členovia oddelenia: Dr.h.c. mult. prof. Ing. ŽIVČÁK Jozef, DrSc., MPH 602 – 2015 dekanát SjF
  doc. RNDr. TREBUŇOVÁ Marianna, PhD. 
602 – 2358 A520 
  doc. Ing. SCHNITZER Marek, PhD. 
602 – 2359 A518 
  Ing. RAJŤÚKOVÁ Viktória, PhD. 
602 – 2651 B/P013
       
  Oddelenie protetiky a ortotiky    
Vedúci oddelenia: Ing. BEDNARČÍKOVÁ Lucia, PhD. 602 – 2382 B006 
členovia oddelenia: Ing. MICHALÍKOVÁ Monika, PhD. 602 – 2657 B/P014
     
Doktorandi:    
  Ing. ONDREJOVÁ Bibiána, 3. roč. 602 – 2655 B/101
  Ing. KOLEMBUSOVÁ  Petra, 2. roč. 602 – 2043  B/P037 
  Ing. DEMETEROVÁ  Jana, 2. roč. 602 – 2378  A517 
  Ing. SEDLÁKOVÁ Veronika, 1. roč 602 – 2044 B/P008
       
  Oddelenie merania    
Vedúci oddelenia: prof. Ing. DOVICA Miroslav, PhD. 602 – 3220 A519
Členovia oddelenia: doc. Ing. KELEMENOVÁ Tatiana, PhD. 602 – 2361 B322
  doc. Ing. TÓTH Teodor, PhD. 602 – 3224 B/P018
       
Doktorandi: Ing. KOLÁRIKOVÁ Ivana, 4.roč. 602 – 2745 B323
       
Výskumní pracovníci:  Ing. FINDRIK BALOGOVÁ Alena, PhD. 602 – 2651 B/P013
  Ing. DANKO Mária, PhD. 602 – 2382 B006 
  Ing. KOHAN Miroslav, PhD. 602 – 2044 B/P026
  RNDr. BAČENKOVÁ Darina, PhD. 602 – 2358 A520 
  Ing. FERENČÍK Norbert, PhD. 602 - 2043 B/P037
  Ing. HLUBEŇOVÁ Jana, PhD. MSC. 602 - 2169 A531
  Ing. ŠTEFANOVIČ Branko, PhD. 602 - 2655 B/101
  Ing. BALINT  Tomáš, PhD. MPH 602 - 2044 B/P026
       
Ostatní pracovníci: MAZÁKOVÁ Dana 602 – 2380 A530
  Ing. MESTEROVÁ Slávka 602 – 2169 A531
       
       
       
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov