Domov
galer

Videogaléria

Zaujímavé vídeá. Klikni ...
vmediach

Katedra v médiách

Vysielanie v STV2, TA3, články v novinách. Klikni...
vzucba2

Prečo študovať na KBIaM

Chceš vedieť prečo by si mal/a/ študovať práve u nás ? Klikni a pozri si ...

Informačné listy predmetov pre každý študijný program nájdete na adrese ...

   

Zimný semester 2020/21

 

Aktuálne rozvrhy sú zverejnené na stránke systému MAIS: https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais 

v akademickom roku 2020/2021
 

Začiatok akademického roku: 01.09.2020

Slávnostné otvorenie AR: 21.09.2020 o 11:00 hod. v Aule Maxima

Koniec akademického roku: 31.08.2021

 

Zápis: 1. ročníky Bc štúdia: 13.07. - 19.07.2020

            Postupové ročníky e-zápis v systéme MAIS: 03.09. - 09.09.2020

 

Imatrikulácia: 12.11.2020

 

Zimný semester

Výučba: 21.09. - 18.12.2020

Zimné prázdniny: 21.12. - 31.12.2020

Skúškové obdobie: 04.01. - 12.02.2021

 

Letný semester

Výučba - postupové ročníky: 15.02. - 14.05.2021

Výučba - končiace ročníky: 15.02. - 23.04.2021

Skúškové obdobie: 17.05. - 02.07.2021

Hlavné prázdniny: 06.07. - 31.08.2021

 

Záver štúdia

Vypracovanie záverečnej práce: 21.09.2020 - 14.05.2021

Uzávierka absolvovaných predmetov pre končiace ročníky: 21.05.2021

Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác: do 14.05.2021

Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác: 31.05. - 11.06.2021

Odovzdávanie Bc diplomov: 30.06.2021

Promócie inžinierov: 23.06.2021

 

Zápis predmetov na AR 2020/21

Postupové ročníky - zápis na predmety v systéme MAIS: 15.06.2020 - 03.07.2020

 

Zápis predmetov na AR 2021/22

Postupové ročníky - zápis na predmety v systéme MAIS: 16.06.2021 - 04.07.2021

 

Štátne sviatky:

 zimný semester:

17.11.2020 – utorok

 

letný semester:

02.04.2020 – piatok                        

05.04.2020 – pondelok                        

 

 

 

Ďalšie informácie sú dostupné v dokumente Informácie o štúdiu

 

Prečo študovať na KBIaM

PaO1

 

BI1

 

Mer1

 

Čítaj viac o študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v rubrike ŠTÚDIUM - ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ...

 

Genéza vzniku katedry sa traduje od r. 1952 vytvorením Katedry všeobecného strojárstva na VŠT v Košiciach pod vedením prof. Ing. Františka KÁMENA do r. 1954.
V r. 1954 vznikla Katedra vodných a tepelných motorov, kde vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ. V roku 1959 došlo k zmene názvu pracoviska na Katedru energetických strojov. V r. 1970 vedúcim katedry sa stal doc. Ing. Fedor ČUPKA a v roku 1973 došlo k zmene názvu katedry na Katedru prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky.
V roku 1986 vedenie katedry prebral prof. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, CSc., a súčasne s organizačnou zmenou na fakulte sa zmenil názov katedry na Katedru merania a regulácie.
V r. 1990 vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ivan SLIMÁK, CSc.
V r. 1992 sa odčlenilo oddelenie energetickej techniky a opätovne vznikla na SjF Katedra energetickej techniky. Katedru s pôvodným názvom až do roku 1998 viedol prof. Slimák.
V roku 1998 z dôvodu novej organizačnej štruktúry fakulty sa zmenil názov katedry na Katedru automatizácie, merania a mechatroniky, ktorú viedol prof. Ing. Ivan GÓTS, PhD.
V roku 2001 sa z katedry odčlenilo oddelenie inžinierstva kvality produkcie, ktoré prešlo na novú Katedru bezpečnosti a kvality produkcie. Prof. Góts pôvodnú katedru viedol až do roku 2001.
V roku 2001 sa vedúcim katedry stal Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD., MPH od 1.9.2002 s názvom katedry: Katedra prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva.
Od 1.1.2008 sa katedra zlúčila s Katedrou automatizácie a riadenia. Vznikla tak katedra s novým názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania.
Od 1.7.2011 na základe organizačných zmien pracovísk fakulty odčlenením Automatizácie, vznikla katedra s názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania.

Od roku 2019 vedie katedru prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD.

 

V súčasnosti zabezpečuje katedra pedagogicko - výskumnú činnosť v biomedicínskom inžinierstve, protetike a ortotike, všeobecnom strojárstve, mechatronike, meraní, ... 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov