Domov
galer

Videogaléria

Zaujímavé vídeá. Klikni ...
vmediach

Katedra v médiách

Vysielanie v STV2, TA3, články v novinách. Klikni...
vzucba2

Prečo študovať na KBIaM

Chceš vedieť prečo by si mal/a/ študovať práve u nás ? Klikni a pozri si ...

Letný semester 2022/23

 

Aktuálne rozvrhy sú zverejnené na stránke systému MAIShttps://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais 

Informačné listy pre jednotlivé študijné programy su k dispozícii na stránke MAIS portal

 

Vážení študenti, prednášky z predmetu Strojárska metrológia nájdete v menu Štúdium - Strojárska metrológia - prednášky. Ďakujem.

v akademickom roku 2022/2023
 

Začiatok akademického roku: 01.09.2022
Slávnostné otvorenie AR: 26.09.2022 o 11:00 hod. v Aule Maxima
Koniec akademického roku: 31.08.2023

Imatrikulácia: 24.11.2022

Zimný semester

Výučba: 26.09.2022 - 23.12.2022
Zimné prázdniny: 24.12.2022 - 31.12.2022
Skúškové obdobie: 02.01.2023 - 10.02.2023

Letný semester

Výučba - postupové ročníky: 13.02.2023 - 12.05.2023
Výučba - končiace ročníky: 13.02.2023 - 21.04.2023
Skúškové obdobie: 15.05.2023 - 30.06.2023
Letné prázdniny: 01.07.2023 - 31.08.2023

Záver štúdia

Vypracovanie záverečnej práce: 26. 09. 2022 - 12.05.2023
Uzávierka absolvovaných predmetov pre končiace ročníky: 19. 05. 2023
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác: do 12. 05. 2023
Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác: 29. 05. 2023 - 09. 06. 2023
Odovzdávanie Bc. diplomov: 28. 06. 2023
Promócie inžinierov: 21. 06. 2023

Štátne sviatky:

 zimný semester  01.11.2022 - utorok
   17.11.2022 - štvrtok
   
 letný semester 07.04.2023 - piatok
  10.04.2023 - pondelok
  01.05.2023 - pondelok (dňa 03. 05. 2023 (streda) - výučba ako v pondelok)
  08.05.2023 - pondelok (dňa 09. 05. 2023 (utorok) - výučba ako v pondelok)
 


v akademickom roku 2021/2022
 

Začiatok akademického roku: 01.09.2021
Slávnostné otvorenie AR: 20.09.2021 o 11:00 hod. v Aule Maxima
Koniec akademického roku: 31.08.2022

Imatrikulácia: 11.11.2021

Zimný semester

Výučba: 20.09.2021 - 17.12.2021
Zimné prázdniny: 20.12.2021 - 31.12.2021
Skúškové obdobie: 03.01.2022 - 11.02.2022

Letný semester

Výučba - postupové ročníky: 14.02.2022 - 13.05.2022
Výučba - končiace ročníky: 14.02.2022 - 22.04.2022
Skúškové obdobie: 16.05.2022 - 01.07.2022
Letné prázdniny: 04.07.2022 - 31.08.2022

Záver štúdia

Vypracovanie záverečnej práce: 20. 09. 2021 - 13.05.2022
Uzávierka absolvovaných predmetov pre končiace ročníky: 20. 05. 2022
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác: do 13. 05. 2022
Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác: 30. 05. 2022 - 10. 06. 2022
Odovzdávanie Bc. diplomov: 29. 06. 2022
Promócie inžinierov: 23. 06. 2022

Štátne sviatky:

zimný semester: 01. 11. 2021 - pondelok

                         17.11.2021 - streda                      


letný semester:  15. 04. 2022 - piatok
                         18. 04. 2022 - pondelok      

 

Na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania sa konalo katedrové kolo ŠVOČ v dňoch 4-5.4.2022 pre bakalársky stupeň štúdia a 6.4.2022 pre inžiniersky stupeň štúdia. Gratulujeme študentom, ktorí postúpili do fakultného kola.

Postupujúci študenti z bakalárskeho stupňa štúdia

Peter Čurma
Názov práce: Návrh vyhodnotenia fyzikálnych parametrov rádioaktívnych rozpadov s využitím biofyzikálneho systému Vernier
Vedúci práce: doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD. .​
Konzultant: Ing. Lukáš Mitrík
 
Lukáš Simočko
Názov práce: Návrh a výroba dvojsúradnicového stolíka pomocou aditívnej výroby
Školiteľ: doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
Konzultant: -

Postupujúci študenti z inžinierskeho stupňa štúdia:
Bc.Gabriela Hrivňáková​
Názov práce: Nastavenie parametrov pre výrobu filamentov z materiálu PEEK a PPSU s prímesou keramickej zložky​
Vedúci práce: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.​
Konzultant: Ing. Miroslav Kohan, PhD.

 

Bc. Silvia Karľová
Názov práce: Konštrukčné riešenie personalizovaného inštrumentu a jeho verifikácia pre klinickú prax
Vedúci práce: : prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.​
Konzultanti: Ing. Marek Schnitzer, PhD.; MuDr. Branislav Barla ​

 

Bc. Mária Svitanová
Názov práce: Vývoj bio-inkov pre aplikáciu v biotlači​
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.​
Konzultanti práce: Ing. Alena Findrik Balogová, PhD., Ing. Pavla Hájovská
 
svoc 2022 obrazok stvorec

Prečo študovať na KBIaM

PaO1

 

BI1

  

Čítaj viac o študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v rubrike ŠTÚDIUM - ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ...

 

Genéza vzniku katedry sa traduje od r. 1952 vytvorením Katedry všeobecného strojárstva na VŠT v Košiciach pod vedením prof. Ing. Františka KÁMENA do r. 1954.
V r. 1954 vznikla Katedra vodných a tepelných motorov, kde vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ. V roku 1959 došlo k zmene názvu pracoviska na Katedru energetických strojov. V r. 1970 vedúcim katedry sa stal doc. Ing. Fedor ČUPKA a v roku 1973 došlo k zmene názvu katedry na Katedru prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky.
V roku 1986 vedenie katedry prebral prof. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, CSc., a súčasne s organizačnou zmenou na fakulte sa zmenil názov katedry na Katedru merania a regulácie.
V r. 1990 vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ivan SLIMÁK, CSc.
V r. 1992 sa odčlenilo oddelenie energetickej techniky a opätovne vznikla na SjF Katedra energetickej techniky. Katedru s pôvodným názvom až do roku 1998 viedol prof. Slimák.
V roku 1998 z dôvodu novej organizačnej štruktúry fakulty sa zmenil názov katedry na Katedru automatizácie, merania a mechatroniky, ktorú viedol prof. Ing. Ivan GÓTS, PhD.
V roku 2001 sa z katedry odčlenilo oddelenie inžinierstva kvality produkcie, ktoré prešlo na novú Katedru bezpečnosti a kvality produkcie. Prof. Góts pôvodnú katedru viedol až do roku 2001.
V roku 2001 sa vedúcim katedry stal Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD., MPH od 1.9.2002 s názvom katedry: Katedra prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva.
Od 1.1.2008 sa katedra zlúčila s Katedrou automatizácie a riadenia. Vznikla tak katedra s novým názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania.
Od 1.7.2011 na základe organizačných zmien pracovísk fakulty odčlenením Automatizácie, vznikla katedra s názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania.

Od roku 2019 vedie katedru prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD.

 

V súčasnosti zabezpečuje katedra pedagogicko - výskumnú činnosť v biomedicínskom inžinierstve, protetike a ortotike, všeobecnom strojárstve, mechatronike, meraní, ... 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov