Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM SÚRADNICOVEJ METROLÓGIE

Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B/P012

Viac informácií o prístrojovom vybavení laboratória nájdete na stránke STROJÁRSKA METROLÓGIA

kolaz cmm 1

Zameranie laboratória

Súradnicový merací stroj (CMM) Contura G2 je portálový typ pre vysokorýchlostné skenovanie. Je určený pre meranie špecifických prvkov, v množstve polôh s rôznymi uhlami a pre konfigurácie malých snímačov. Otočná meracia hlava Zeiss RDS umožňuje meranie v 20736 polohách a natáča sa s krokom 2,5° a s podporou technológie Vast XXT dokáže skenovať vo všetkých polohách. Technológia počítačom podporovanej presnosti (CAA) zabezpečuje korektúru kinematických odchýlok pre dosiahnutie extrémne presných výsledkov.
Vyhodnocovací a obslužný softvér Calypso, založený na CAD technológii, umožňuje objektovo orientované vytváranie CNC meracích programov. Rýchle a presné skenovanie známych geometrických tvarov (kružníc, valcov, kužeľov, rovín, ...) je ideálne pre efektívne meranie súčiastok s veľkým množstvom tolerovaných parametrov. Skenovanie známych profilov (obrysov) kriviek a obecných plôch, ako aj neznámych kriviek, je ideálne pre digitalizáciu pri výrobe nástrojov a foriem. Nadstavba HOLOS a GEAR slúži na meranie obecných plôch a ozubenia.
Pomocou súradnicového meracieho stroja je možné kontrolovať rozmery, tvarové i polohové odchýlky súčiastok.

 

kolaz cmm 2

 

Ciele laboratória

  • Získať poznatky o možnostiach a aplikácii súradnicových meracích strojov v oblasti merania
  • Oboznámiť študentov a naučiť ich vytvárať programy v programe Calypso
  • Spolupráca s univerzitami na spoločných projektoch
  • Spolupráca s firmami pri riešení problémov výroby

 

Prístrojové vybavenie laboratória

  • Súradnicový merací stroj Carl Zeiss Contura G2je portálový typ pre vysokorýchlostné skenovanie. Je určený pre meranie špecifických prvkov, v množstve polôh s rôznymi uhlami a pre konfigurácie malých snímačov. Stroj je osadený otočnou hlavou RDS a skenovacím systémom VAST XXT alebo optickým systémom ViSCAN.
  • Mikroskop Carl Zeiss Stemi DV4 SPOT s kamerou pre prepojenie s PC - umožnňuje vizuálnu kontrolu a meranie


Softvérové vybavenie laboratória

  • Carl Zeiss Calypso - Vyhodnocovací a obslužný softvér Calypso, založený na CAD technológii, umožňuje objektovo orientované vytváranie CNC meracích programov. Nadstavba HOLOS a GEAR slúži na meranie obecných plôch a ozubenia.
  • Carl Zeiss Zen - softvér pre mikroskopy
  • Dassault Systeme Solidworks - CAD/CAM softvér

 

Vyučované predmety

  • Strojárska metrológia (3. stupeň Bc)
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov