Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM ADITÍVNYCH BIOMEDICÍNSKYCH PROCESOV (MAMUT 1)

Zodpovedný vedúci: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., Dr.h.c. mult. prof. Ing. Živčák Jozef, PhD., MPH
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B-P011

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na aplikáciu aditívnych technológií do oblasti medicíny vrátane progresívnej bioaditívnej výroby. V laboratóriu sa nachádzajú 3D tlačiarne, ktoré na výrobu modelov/objektov používajú platové materiály a prášky kovových zliatin kobaltchróm, zliatina titánu). Laboratórium je určené na výskumné účely v oblasti tkanivového inžinierstva, biomateriálov a biomedicínskeho inžinierstva. 

kolaz tlac 1

 

Ciele laboratória

 • Získať poznatky o možnostiach a aplikácii aditívnych technológií v medicíny
 • Oboznámiť študentov a naučiť ich pripravovať .stl dáta na 3D tlač v daných softvéroch
 • Prehĺbiť teoretické znalosti a technické zručnosti študentov pri návrhu, výrobe a aplikácii aditívnych technológií v biomedicínskom inžinierstve

 kolaz tlac 2

Prístrojové vybavenie laboratória

 • EDEN 260V OBJET – plastová 3D tlačiareň s technológiou PolyJet
 • EDEN 250 OBJET – plastová 3D tlačiareň s technológiou PolyJet
 • Fortus 450mc Stratasys – plastová 3D tlačiareň s technológiou FDM
 • Mlab cusing R Concept Laser – kovová 3D tlačiareň s technológiou SLM
 • Dentas Arrow 3D laser metal printer LMP100 – kovová 3D tlačiareň s technológiou SLM
 • Makerbot Peplikator+ - plastová 3D tlačiareň s technológiou FDM
 • 3D-Bioplotter EnvisionTEC + Dell Precision Tower - 3D tlačiareň s technológiou extrúzie materiálu
 • VIDA EnvisionTEC – plastová 3D tlačiareň s technológiou DLP
 • Sinterovacia pec Infire s funkciou METALL – vypaľovacia pec na žíhanie zirkónových modelov
 • Sinterovacia pec Sirona Infire – žíhacia pec na kovové modely
 • Vysavač RUWAC Industriesauger Zone 22

  

Softvérové vybavenie laboratória

 • Softvér na prípravu 3D tlače a spracovanie 3D dát - kompletný balík pre 3D tlač a spracovanie digitálnych dát (CAMbridge, Insight, Magics
 • Softvér na tvorbu a simuláciu CAD modelov kompletný balík pre modelovanie a simuláciu CAD dát s intuitívnym prostredím a širokou škálou funkcií
 • Softvérový balík na tvorbu anatomických modelov, ktorý umožňuje širokú škálu operácií s medicínskymi DICOM dátami
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov