Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM POČÍTAČOVEJ TOMOGRAFIE (CTTC)

Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B/P018

Viac informácií o prístrojovom vybavení laboratória nájdete na stránke STROJÁRSKA METROLÓGIA

kolaz cttc 2 

Zameranie laboratória

Priemyselná počítačová tomografia umožňuje nedeštrukčné bezdotykové meranie a snímanie súčiastok v celom ich objeme pomocou röntgenového žiarenia. Využitím počítačovej tomografie (CT) získavame komplexný pohľad na súčiastku z ľubovoľného pohľadu a v ľubovoľnom reze. Objemové dáta alebo mračno bodov reprezentujúce objem súčiastky sa získavajú z množstva röntgenogramov (RTG snímkov) vytvorených pri snímaní súčiastky počas jej otáčania okolo vertikálnej osi. Laboratórium je zamerané na spracovanie a vizualizáciu objemových dát, hodnotenie rozmerov a tvarových odchýlok snímaných objektov, analýzu defektov v materiály a ďalšie analýzy.

 

kolaz cttc 3

 

Ciele laboratória

  • Získať poznatky o možnostiach a aplikácii počítačovej tomografie v meraní a biomedicínskom inžinierstve
  • Oboznámiť študentov a naučiť ich analyzovať výstupy z CT, MRI a 3D skenerov
  • Spolupráca s univerzitami na spoločných projektoch
  • Spolupráca s firmami pri riešení problémov výroby

kolaz cttc 4 

Prístrojové vybavenie laboratória

  • Carl Zeiss Metrotom 1500 Gen1


Softvérové vybavenie laboratória

  • Volume Graphics VGStudio MAX - softvér pre meranie, vizualizáciu a analýzy vojektu
  • Carl Zeiss Calypso - softvér pre meranie na CT skenoch a priame meranie na objektoch
  • Dassault Systeme Solidworks - CAD/CAM softvér

 

Vyučované predmety

  • Výpočtová tomografia (BI, Ing)
  • Strojárska metrológia (3. stupeň Bc)
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov