Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM CAD/CAM

Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, 3. poschodieB-blok, č.m. B321

 

Zameranie laboratória

Laboratórium CAD/CAM sa presúva do nových priestorov do laboratória BiZONE (prízemie B/P021).

 

 

 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov