Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM BIOMEDICAL ZONE - DIGITAL MODELLING AN SILMULATION LAB (BiZONE)

Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. P/B021

 

Zameranie laboratória

Laboratórium bude predovšetkým určené na výuku CAD modelovacích a simulačných softvérov s využitím v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, protetiky a ortotiky.

Momentálne je laboratórium uzatvorené, z dôvodu rekonštrukcie.

Návrh laboratória BiZone LAB

 

image3

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov