Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM PROTETIKY A ORTOTIKY - PROTOTYPOVÉ  MATERIÁLOVÉ LABORATÓRIUM

Zodpovedný vedúci: Ing. Lucia Bednarčíková, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B/P023

 

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na diagnostické úkony a odoberanie merných podkladov pre návrh a výrobu ortopedických pomôcok. Prístrojové vybavenie laboratória slúži predovšetkým na posturálne a podiatrické analýzy a následnej výrobe ortopedických vložiek. Študenti si môžu prehĺbiť a overiť teoretické znalosti z predmetov ako sú Protetika a ortotika I./II., Biomechanika v protetike a ortotike I./II. a Protetometria. 

 

image1

 

Ciele laboratória

 • Získať poznatky o možnostiach a aplikácii inovatívnych technológií v oblasti protetiky, ortotiky a kalceotiky.
 • Oboznámiť študentov a naučiť ich pracovať so zariadením a metódami zaužívanými v praxi ortopedickými technikmi.
 • Prehĺbiť teoretické znalosti a technické zručnosti študentov pri návrhu, výrobe a aplikácii ortéz. 

 

 image2

      

PRÍSTROJ NA TVAROVANIE ORTOPEDICKÝCH VLOŽIEK (SIDAS PODIATECH)

 • Princíp technológie je založený na dvoch podložkách so silikónovou výplňou a možnosťou odsatia vzduchu na odobratie 3D reliéfu nohy.
 • Podolab je vybavený pedálom na aktiváciu podtlaku a komorou pre ohrev ortopedických vložiek tvarovateľných za tepla.
 • Umožňuje presnú výrobu individuálne tvarovaných vložiek do obuvi z polotovarov bez nutnosti následného postprocesingu.
     
 image3    PODOSKOP (SIDAS DUOCAM)
 • Podoskop je základným nástrojom na klinické vyšetrenie plantárnych tlakov.
 • Poskytuje informácie potrebné pri diagnostike a následnej terapii, umožňuje posúdenie tvaru, typu a prípadnej patológie chodidla.
 • Prístroj je vybavený nakloneným zrkadlom, kamerami a LED podsvietením na zvýraznenie kontrastu.
     

 image4

 

 

 

BAROPODOMETER (DIASU)

 • Podobarometrická plošina vybavená tlakovými senzormi (4 senzory na cm2) sníma a pomocou počítačového programu (Milletrix, Diasu, Taliansko) vyhodnocuje v reálnom čase distribúciu tlakov na ploskách chodidiel.
 • Pomocou prístroja je možné hodnotiť a analyzovať rozloženie hmotnosti medzi pravou a ľavou dolnou končatinou, predozadnú distribúciu tlakov na chodidle, ako aj analyzovať miesta so zvýšeným tlakom, stanoviť a posúdiť správnosť polohy priemetu ťažiska.
 • Ponúka možnosť statickej a dynamickej analýzy ako aj stabilometrického testu.
     
 image5  

VANIČKA NA VÝROBU ORTÉZ (ORFIT)

V oblasti ortotiky sa praktická výuka zameriava prioritne na výrobu ortéz z nízkoteplotných termoplastov, ktoré sú aktivované vo vode s teplotou 60 až 70°C.
     
 image6  

STAVEBNÝ  STOJAN NA PROTÉZY DOLNÝCH KONČATÍN

V oblasti protetiky je to zariadenie na kompletizáciu a určenie stavebných línií  a správne zarovnanie komponentov modulárnych protéz dolných končatín.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • DiaSu Milletrix - softvér pre analýzu rozloženia plantárnych tlakov k zariadeniu Baropodometer
 • Sidas DuoCam - softvér pre diagnostiku chodidla k zariadeniu Podoskop

 

Vyučované predmety

 • Protetika a ortotika 1
 • Protetika a ortotika 2
 • Biomechanika v protetike a ortotike 1
 • Biomechanika v protetike a ortotike 2
 • Základy protetiky a ortotiky
 • Protetometria
 • Goniometria v protetike a ortotike
 • Protetické a kalceotické systémy
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov