Etický kódex zamestnanca

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je moderná fakulta, ktorú tvoria spoločne študenti, učitelia a zamestnanci bez ohľadu na národnosť, rasu, pohlavie, vek či vierovyznanie, v duchu humanizmu, ľudskosti, slobody a demokracie, a tak rozvíjajú výskumno-vzdelávací odkaz.

 

Uvedomujúc si svoju spoluzodpovednosť za formovanie a rozvoj nastupujúcich generácií študentov, požiadavku na ich výchovu k čestnosti a charakternosti, sa zamestnanci Strojníckej fakulty TU v Košiciach zaväzujú dodržiavať najmä tieto etické zásady.

 

 1. Plne rešpektuje princípy humanizmu, ľudskosti, slobody, demokracie a všetkou svojou činnosťou sa hlási k dodržiavaniu mravných princípov a etických zásad.
 2. Rešpektuje integritu osobnosti kolegov a študentov, spoluvytvára pozitívnu a tvorivú atmosféru a podieľa sa na formovaní dobrých medziľudských vzťahov medzi kolegami a študentmi.
 3. Rešpektuje akademické slobody spočívajúce najmä v práve bádať a zverejňovať výsledky svojho bádania. Využíva svoje odborné, vedecké a pedagogické poznatky, skúsenosti a zručnosti k napĺňaniu poslania SjF TUKE a v prospech študentov.
 4. Vytvára priestor pre rozvoj kreatívneho prístupu študentov k štúdiu a k využitiu získaných vedomostí a zručností v praxi.
 5. Dbá o šírenie dobrého mena SjF TUKE. Výsledky svojej práce, dokumenty a diela podpisuje svojim menom a uvádza mená kolegov a študentov, ktorí sa na získaní výsledkov podieľali, pri čom uvádza svoje pracovisko a univerzitu.
 6. Rešpektuje autorské práva, práva pôvodcov vynálezov a úžitkových vzorov. Koná v súlade s platnými pravidlami ochrany duševného vlastníctva.
 7. Efektívne využíva pracovný čas v plnom súlade s pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou a pracovným poriadkom.
 8. Uplatňuje princípy právneho štátu a rešpektovanie kritérií týkajúcich sa zodpovedného nakladania s finančnými prostriedkami získanými z dotácií zo štátneho rozpočtu SR.
 9. Mimopracovné aktivity vykonáva nad rámec pracovných povinností a tak, aby neohrozovali rozsah a kvalitu pracovných výkonov. Odborné aktivity pre prax, pri ktorých využíva poznatky a zručnosti získané v zamestnaneckom pomere so SjF TUKE, resp. ktoré nadväzujú na hlavnú činnosť fakulty, vykonáva prostredníctvom podnikateľskej činnosti SjF TUKE, prípadne prostredníctvom organizácií s účasťou SjF.
 10. Koná vždy v prospech SjF TUKE a vyhýba sa konfliktu záujmov. Zverené duševné, materiálne a finančné prostriedky nezneužíva na účely osobného prospechu ani ich nepoužíva v rozpore s ekonomickými záujmami SjF.
 11. Neprijíma ani nevyžaduje dar ani iné plnenie, poskytnuté za účelom ovplyvnenia jeho profesionálneho rozhodovania alebo konania.
 12. Koná tak, aby neohrozoval ani nepoškodzoval životné prostredie a podporuje rozvoj a zavádzanie technológií šetrných k životnému prostrediu.
 13. Rešpektuje právo na život, slobodu a bezpečnosť osôb, právo na spravodlivosť a priaznivé podmienky v práci.
 14. Nevykonáva prácu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, neignoruje predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

 

Uvedomuje si, že správaním, ktoré nie je v súlade so zásadami uvedenými v tomto Etickom kódexe, poškodzuje záujmy SjF TUKE.

 

Porušenie etického kódexu zamestnanci oznamujú svojmu priamemu nadriadenému.

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

usmernenie

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Január 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.