Uznesenia AS

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

1. Termín volieb

Termín volieb do AS SjF TUKE (§4,  Zásad volieb):  6. október 2022.
Voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS SjF TUKE sa uskutočnia od 8,00 do 13,00 hod.

 

Uznesenie IV/1
AS SjF TUKE schválil  návrh dekana na odvolanie dvoch členov Vedeckej rady SjF TUKE prof. Ing. Petra Demeča, CSc. a doc. Ing. Jaromíra Markoviča, PhD., z dôvodov uvedených v návrhu dekana k 31.08.2022.  

Počet hlasujúcich:  15
Za: 15
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Uznesenie II/1
Akademický senát Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle Zásad volieb dekana SjF TU v Košiciach, zvolil za kandidáta na dekana Strojníckej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach na nasledujúce funkčné obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027,
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., MPH.
Počet členov AS SjF: 20

Počet prítomných členov AS SjF: 19

Za hlasovalo:
19
Proti hlasovalo:
0
Zdržalo sa hlasovania: 0

V Košiciach 27.04.2022

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda AS SjF TUKE

Overovatelia:

prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD.

Ing. Ivana Koláriková

Uznesením č.I/2 zo dňa 05.04.2022 schválil AS SjF TUKE časový harmonogram volieb dekana SjF TU v Košiciach na nasledujúce obdobie:

 

A) Vyhlásenie volieb dekana  SjF TUKE - 05.04.2022

 

B) Termín podávania návrhov na kandidátov na funkciu dekana SjF TUKE predsedovi AS SjF TUKE - 12.04.2022 do 12:00 hod.

 

  1. Uzávierka pre podávanie návrhov na kandidátov na funkciu dekana o 12:00 hod. Písomné návrhy v súlade so Zásadami volieb dekana SjF,  môže podať každý člen AS SjF, ten kto predloží petičné hárky s podporou 50 členov zamestnaneckej časti akademickej obce SjF TUKE, alebo ten kto predloží petičné hárky s podporou 250 členov študentskej časti akademickej obce SjF TUKE. Navrhovaný kandidát je z radov profesorov a docentov fakulty.  
  2. Podmienkou akceptovania kandidatúry je písomný súhlas navrhovaného kandidáta.

 

C)  Overenie platnosti podaných návrhov - 12.04.2022 o 13:00 hod

 

D)  Nominačné stretnutie navrhovaných kandidátov na funkciu dekana pred akademickou obcou - 21.04.2022, ZP3 – 13:00 hod. 

Kandidáti na funkciu dekana predstavia akademickej obci vlastný návrh realizácie dekanského zámeru rozvoja fakulty.

 

E) Voľby dekana SjF TUKE – 27.04.2022 o 13:00  hod

 

F) Predloženie návrhu na vymenovanie dekana rektorovi Technickej univerzity  v Košiciach- 28.04.2022

 

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda AS SjF TUKE

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

September 2023
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.