Uznesenia AS

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Uznesenie IV/1

AS SjF TUKE schválil zmena Organizačnej štruktúry SjF TUKE a Organizačný poriadok SjF TUKE s platnosťou od 01.09.2021.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/2

AS SjF TUKE schválil návrh dekana SjF na odvolanie členov Vedeckej rady SjF TUKE, ktorí k 31.08.2021 ukončia pracovný pomer na SjF na ustanovený pracovný čas.

prof. Ing. František Greškovič, CSc.

prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.

prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.

prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/3

AS SjF TUKE schválil doc. Ing. Jaromíra Markoviča za člena VR SjF od 1.9.2021.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/4

AS SjF TUKE schválil členov výberovej komisie pre obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov na SjF TUKE v zložení:

prof. Ing. Ján Slota, PhD. – predseda, prodekan pre vedu a výskum

prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. – člen, riaditeľ ÚAMRaVT

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD. – členka, zástupkyňa OZ SjF TUKE

prof. Ing. Emil Spišák, CSc. – člen, predseda AS SjF TUKE

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. – externý člen

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/5

AS SjF TUKE schválil návrh dekana SjF TUKE na vymenovanie prof. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. za prodekana pre inovácie a transfer technológií na obdobie od 01.09.2021 do 31.01.2023.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 14

Proti: 0

Zdržalo sa: 1

AS SjF TUKE berie na vedomie vzdanie sa členstva v AS SjF TUKE prof. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie člena AS SjF TUKE s funkciou prodekana SjF TUKE.

 

Uznesenie IV/6

AS SjF TUKE schválil zmenu Zásad volieb do AS SjF TUKE s účinnosťou od 01.09.2021.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/7

Predseda AS SjF TUKE v súlade so Zásadami volieb do AS SjF TUKE vyhlasuje doplňujúce voľby do AS SjF vo volebných obvodoch číslo 2, 6, 7, 8, 14 a 16.

Vo volebných obvodoch 2, 6, 7, 8 a 16 je potrebne zvoliť jedného člena AS. Vo volebnom obvode 14 je potrebné zvoliť troch členov AS SjF.

AS SjF pre voľby v študentskej časti AS (volebné obvody 14 a 16) schválil volebnú komisiu v zložení

Bc. Róbert Sabol

Bc. Petra Kolembusová

Martin Olšav

Termín: do 15.10.2021

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Košice 26.08.2021                                          

 

Overovatelia:

prof. Ing. Emil Evin, CSc.

Martin Olšav

                                                                       prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

                                                                         predseda AS SjF TUKE

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

August 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.