Domov

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Akademický senát Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na svojom zasadaní dňa 5.11.2014 schválil voľby dekana a časový harmonogram volieb dekana SjF TU v Košiciach. V zmysle Zásad volieb dekana SjF TUKE, príloha č. 4, Štatútu SjF TUKE, bol na funkciu dekana SjF navrhnutý:

 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

dekan foto

 

Štrukturovaný profesijný životopis

D.r.h.c. mult. prof. Ing. František TREBUŇA, CSc.

Dátum narodenia: 1947

Miesto narodenia: Spišské Hanušovce okr. Kežmarok

Stav: Ženatý

Manželka: MUDr. Kamila Trebuňová, rodená Baranová

Deti: MUDr. František Trebuňa, rok narodenia 1974

       Doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD., rok narodenia 1980

Štátna príslušnosť: Slovenská

 

Vzdelanie:

- Základné vzdelanie - ZDŠ Spišské Hanušovce (1952-1962)

- Úplné stredné všeobecné vzdelanie - SVŠ Spišská Stará Ves (1962-1965)

- Vysokoškolské vzdelanie - SjF VŠT Košice (1965-1970)

- Riadna vedecká ašpirantúra - SjF VŠT Košice (1971-1973)

 

Priebeh praxe:

- profesor KAMaM SjF TU v Košiciach 1996 - doteraz,

- docent KTM SjF VŠT v Košiciach 1978 - 1995,

- starší inžinier VZLU Praha 1974 - 1975,

- odborný asistent KTM SjF VŠT v Košiciach 1973 - 1974, 1975- 1978,

- riadny vedecký ašpirant Katedry technickej mechaniky SjF VŠT v Košiciach 1971 - 1973,

- asistent Katedry technickej mechaniky Strojníckej fakulty VŠT v Košiciach 1970 - 1971

 

Riadiace funkcie v rámci katedry a fakulty:

- tajomník Katedry technickej mechaniky SjF VŠT v Košiciach (1975-1978),

- zástupca vedúceho katedry KTM SjF VŠT v Košiciach (1979-1985),

- vedúci Katedry technickej mechaniky SjF VŠT v Košiciach (1986-1990),

- prodekan SjF v Košiciach (1995-1996),

- dekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach (1997-2003),

- prodekan, riaditeľ ústavu špeciálnych technických vied a vedúci katedry aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF TU v Košiciach (2003-2011),

- dekan SjF TU v Košiciach (2011-doteraz).

Študijné a prednáškové pobyty:

- Technická univerzita Západný Berlín - 1968

- Moskovský stavebný inštitút Moskva - 1973

- Leningradský polytechnický inštitút Petrohrad - 1973

- Mineralogicko - geologický inštitút Sofia - 1978

- Bergská univerzita Wuppertal - 1985, 1989

- Polytechnika Warsawska, Warsawa - 1988

- Polytechnika Rzeszow - 1978, 1981, 1983, 1987

- ETH Zurich - 1997

 

Vedeckopedagogický rast:

- obhajoba kandidátskej dizertačnej práce "Príspevok k výpočtu napätosti v tenkostenných konštrukciách", odbor: "Mechanika tuhých a poddajných telies a prostredí" - 1973 - SjF VŠT v Košiciach

- habilitácia za docenta. Habilitačná práca "Aplikácia matematickej teórie pružnosti pri výpočte ortotropných dosiek a konštrukcií", odbor: "Mechanika tuhých a poddajných telies a prostredí" - 1978 - SjF VŠT v Košiciach

- vymenúvacie konanie za profesora. Inauguračná prednáška "Analytické a experimentálne posúdenie pevnosti a tuhosti nosných konštrukcií z klasických a novodobých materiálov", odbor: "Aplikovaná mechanika" - 1995 SjF Žilinskej univerzity v Žiline

 

Vedecká orientácia:

Riadenie vedecko-výskumnej činnosti, tvorba nových metodík výpočtov a experimentálnych metód, principiálne nové technické riešenia strojov a zariadení, aplikácia novodobých materiálov, predikcia životnosti a spoľahlivosti.

 

Prehľad vedecko-výskumných a odborných aktivít:

Vedecké monografie - 12

Vysokoškolské učebnice - 13

Odborné a popularizačné knihy - 6

Vysokoškolské skriptá - 12

Pôvodné vedecké práce v časopisoch doma a v zahraničí - cca 400

Pôvodné vedecké práce v zborníkoch doma a v zahraničí - cca 180

Citácie v publikovaných vedeckých prácach - viac ako 400

Vedecko-výskumné práce, projekty a inžinierske diela - 312

Obhájené doktorandské práce z odborov Aplikovaná mechanika, Mechatronika, Súdne inžinierstvo - 26

 

Členstvo vo vedeckých radách, redakčných radách, komisiách:

- člen Vedeckej rady TUKE,

- člen Vedeckej rady SjF TU v Košiciach,

- člen Vedeckej rady VUT Brno,

- člen Vedeckej rady VŠB TU Ostrava,

- člen Vedeckej rady SjF STU Bratislava do roku 2007 a od roku 2011 - doteraz,

- člen Vedeckej rady FPT TnU AD Púchov,

- viceprezident asociácie strojných inžinierov Slovenska,

- člen Českej a Slovenskej spoločnosti pre mechaniku,

- predseda a člen redakčných rád domácich a zahraničných vedeckých časopisov,

- predseda a člen vedeckých výborov domácich a zahraničných konferencií,

- predseda TSC IMEKO experimentálna mechanika,

- člen výkonného výboru ZAP SR.

 

Vybrané ocenenia za vedecko-odbornú a publikačnú činnosť:

- Medaila "Vynikajúci študnet VŠT", 1970,

- Uznanie Prezídia ČSAV Praha, 1971,

- Cena riaditeľa programu Intercosmos za vývoj zariadenia pre experiment Vertikal, 1979

- Viacnásobné ocenenie VSŽ Košice - 1982, 1985

- Cena rektora VŠT Košice - 1982, 1983, 1989

- Cena Slovenského literárneho fondu za publikácie v Strojníckom časopise - 1983, 1986

- Ocenenia Československej spoločnosti pre mechaniku - 1985, 1986

- Cena riaditeľa VUKOV Prešov za výskum robotiky, 1986

- člen The New York Academy of Sciences, 1995

- Zlatá medaila TU Košice, 1997

- Plaketa STU Bratislava, 1999

- Zaradenie do monografie 200 Outstanding Intellectuals of the 20TH century. International Biographical Centre Cambridge, England, 2001

- Zlatá medaila SjF VUT Brno, 2002

- Medaila Georgia Agricoly VŠB TU Ostrava, 2002

- Čestný doktorát Doctor honoris causa VUT Brno z odborov aplikovaná mechanika a mechatronika - 2005

- Čestný doktorát Doctor honoris causa VŠB Ostrava z odborov aplikovaná mechanika a mechatronika - 2007

- Gold Medal for Slovakia 2007, American Biographical Institute, USA

- International Educator of the Year 2007, International Biographical Centre, Cambridge, England

- Čestný doktorát Doctor honoris causa TnU AD v Trenčíne z odborov aplikovaná mechanika a mechatronika – 2009

- Honorary Doctorate of Letters (For the extraordinary contribution in the area of creation, development and publication activity in the scientific branches of applied mechanics and mechatronics), IBC Cambridge, England – 2013

- Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 2. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva vedy a techniky a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí – 2014

 

V Košiciach, 05.11.2014

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

Február 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.