Domov

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
3.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
4.  doc. Ing. Jaroslava Kádárová PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
5.  doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
6.  doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
7.  doc. Ing. Michal Puškár, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva nový
8.  doc. Ing. Jaroslav Markovič, PhD.  Slovenská legálna metrológia nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Pokrokové priemyselné inžinierstvo  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. 20 1
2.  Vedecké, inovačné a experimentálne metódy odboru  prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória a metodológia projektovania podnikových procesov a systémov  doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 20 2
2.  Logistické podnikové procesy, modelovanie a simulácia procesov  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 20 2
3.  Moderné spracovateľské technológie  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 2
4.  Teória krízového a investičného riadenia podnikov  prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 20 2
5.  Digitálne, virtuálne a inteligentné závody  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. 20 3
6.  Podnikové informačné technológie a systémy  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 20 3
7.  Teória podnikového controllingu  doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 20 3

Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
2.  prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií súčasný
3.  prof. Ing. František Greškovič, CSc.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby súčasný
4.  prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
5.  prof. Ing. Eva Zdravecká, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
6.  prof. Ing. Emil Evin, CSc.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby súčasný
7.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií súčasný
8.  doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
9.  doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií súčasný
10.  doc. Ing. Anna Guzanová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
11.  prof. Ing. Ján Viňaš, PhD  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
12.  doc. Ing. Janka Majerníková, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný 
13.  doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný 
14.  doc. Ing. Dagmar Draganovská, PhD.   SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný 
15.  doc. Ing. Peter Ižol, PhD.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií nový
16.  RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.  SAV Košice nový
17.  Ing. Radovan Bureš, CSc.  SAV Košice nový
18.  Ing. Karel Saksl, DrSc.  SAV Košice nový
19.  doc. Ing. Michal Fabian, PhD.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby nový
20.  doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Náuka o materiáloch  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 1
2.  Moderné spracovateľské technológie  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória a technológia procesov obrábania  prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. 20 2
2.  Teória a technológia procesov tvárnenia  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 2
3.  Teória a technológia procesov povrchových úprav  prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 20 2
4.  Teória a technológia procesov zvárania a zlievania  prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. 20 2
5.  Teória a technológia spracovania práškových a nekovových materiálov  prof. Ing. František Greškovič, CSc. 20 2
6.  Modelovanie a simulácia technologických procesov  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 3
7.  Technologičnosť a kvalita výrobkov  prof. Ing. Emil Evin, CSc. 20 3
8.  Výroba automobilov  prof. Ing. Emil Evin, CSc. 20 3
9.  Experimentálne a inovačné metódy odboru  prof. Ing. Emil Evin, CSc. 20 3
10.  Projektovanie výrobných procesov a systémov  doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 20 3

Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Peter Demeč, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
2.  prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
3.  doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
4.  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
5.  doc. Ing. Marek Sukop, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
6.  doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Aplikovaná mechanika  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 1
3.  Modelovanie a simulácia systémov  prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória stavby obrábacích strojov  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 2
2.  Teória stavby tvárniacich strojov  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 2
3.  Teória stavby modulárnych strojov  prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 20 2
4.  Mechatronika  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. 20 2
5.  Teória riadenia strojných zariadení a systémov  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 2
6.  State z teórie prevádzky výrobných strojov  doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc. 20 3
7.  Experimentálne metódy odboru  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 3
8.  Nové konštrukčné materiály  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 3
9.  Vybrané state zo stavby robotických zariadení  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 20 3

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Júl 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.