Domov

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom programe

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní  súčasný
2.  prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní  súčasný
3.  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní  súčasný
4.  doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní
nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Teoretické princípy automatizácie a riadenia  prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 20 1
3.  Modelovanie a simulácia  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 1
4.  Umelá inteligencia  prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Monitorovanie, riadenie a komunikačné rozhrania  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 2
2.  Navrhovanie automatických a automatizovaných systémov  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD. 20 2
3.  Informačné zabezpečenie digitálnej výroby  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 20 2
4.  Riadenie procesov  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD. 20 2
5.  Robotika a mechatronika  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 20 2
6.  Rozhodovacie procesy v zložitých systémoch  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 3
7.  Bezdrôtové meracie systémy a senzorové siete  prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 20 3
8.  Informačné a databázové systémy  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD. 20 3
9.  Navrhovanie inteligentných prostredí  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 3

Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie 
2.  prof. Ing. Milan Oravec, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie 
3.  doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie 

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Inžinierska štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Metódy posudzovania rizík technických systémov  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 20 1
3.  Predikcia životnosti strojov  prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Integrovaná bezpečnosť  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 2
2.  Toxikológia pracovného prostredia  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 2
3.  Procesy krízového manažérstva  prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 20 2
4.  Modelovanie procesov údržby  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 20 2
5.  Integrovaná bezpečnosť  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 3
6.  Toxikológia pracovného prostredia  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 3
7.  Procesy krízového manažérstva  prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 20 3
8.  Modelovanie procesov údržby  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 20 3

Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií predseda
2.  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
3.  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
4.  doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
5.  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 
2.  doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 
3.  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 
4.  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 
5.  RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.  SAV Košice
6.  Ing. Karel Saksl, DrSc.  SAV Košice

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Biomechanika a biomechanizmy  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 20 1
2.  Anatómia a fyziológia  prof. MVDr. Ján Danko, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Biomedicínska štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 2
2.  Biomateriály a biotechnológie  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 20 2
3.  Tkanivové sústavy  Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. 20 2
4.  Protetika, ortotika a kalceotika  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 20 2
5.  Lekárska biofyzika  doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD. 20 2
6.  Implantológia  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 20 3
7.  Metrotomografia  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 20 3
8.  Metodika experimentu  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 3
9.  Biomechatronika  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 3
10.  Zobrazovacie metódy  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 20 3

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.