Katedra

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Dňa 13. apríla 2023 (vo štvrtok) o 9,00 pre študentov dennej formy a dňa 14. apríla 2023 (v piatok) o 9,00 pre študentov kombinovanej formy v miestnosti 206 sa uskutoční na Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva (ďalej KPaDI) katedrové kolo ŠVOČ pre školský rok 2022/2023.

Účasť je povinná pre všetkých študentov KPADI 3. ročníka 1.stupňa a pre všetkých študentov 2. ročníka 2. stupňa.

Účasť ostatných študentov je na základe odporúčania vedúcich prác.

Študenti majú možnosť prezentovať časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré budú oficiálne zaradené z výskumnej a tvorivej činnosti pracoviska.

 

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo (miestnosť 401)

Sekcia: Digitálne inžinierstvo (miestnosť 401)

 

Práce podľa šablóny uvedenej nižšie v rozsahu 15 - 20 strán je potrebné doručiť najneskôr do 11.04. 2023 do 12:00 do kancelárie tajomníka katedry Ing. Klimenta, PhD..

Ešte predtým, je potrebné svoje textové dokumenty, ako aj prezentácie ukázať vedúcim svojich záverečných prác a až po ich schválení ich doručiť tajomníkovi.

Každý účastník je povinný pripraviť si interaktívnu prezentáciu. Interaktívne prezentácie jednotlivých prác je potrebné spracovať vo formáte ppt (Power-point). Časový rozsah by mal mať dĺžku 5 až 7 min.

 

Najlepšie práce postúpia do fakultného kola, ktoré sa uskutoční podľa inštrukcií na stránke http://www.sjf.tuke.sk/.

 

šablóna na stiahnutie

Dňa 14.12.2022 v čase od 9:30 do 11:00 sa v miestnosti PK-207 uskutoční prenáška odborníka z praxe Ing. Matúša Fedorka zo spoločnosti EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o. na tému: Digitalizácia a automatizácia procesov v celej dĺžke hodnotového reťazca, obsahom prednášky budú tematické okruhy ako:

- Automatizácia inžinierskych procesov a projektovanie 4.0

- Digitálne dvojča

-EPLAN Education

 

Prednáška je určená pre študentov 3. Bc. ročníka a 1. Ing ročníka v štúdíjnych programoch Priemyselné inžinierstvo a Riadenie a ekonomika podniku.

Ponuka zúčastniť sa evente WOF (World of Freight) EXPO Praha 12-13 October 2022.

 

Súčasťou konferencie bude aj diskusný panel o ľudských zdrojoch, v ktorom budú odborníci a majitelia veľkých firiem diskutovať o výzvach v oblasti HR a náboru nových talentov do zamestnania.

Website: www.wofexpo.com

 

Obrázok1

 

Obrázok2

 

Možnosť vstupu študentov zdarma

Registrácia: WOF EXPO Prague 2022 | WOF Events

promo code: STUDENT_FREE_WOF

Kontaktná osoba: doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. 

Vážení študenti končiacich ročníkov, touto cestou Vás oficiálne oboznamujeme s termínmi a zložením jednotlivých štátnicových komisií. Bližšie informácie o priebehu a harmonograme štátnych skúšok nájdete vo svojom MS Teams. Každí z Vás bude priradení do tímu podľa št. programov a podľa dátumov Vašej štátnej skúšky.

 

1.6.2022 miestnosť PK9 207 v čase od 8:00

Komisia č.1:

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. – SjF TUKE – predseda komisie

doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Michal Balog, PhD. – FVT TUKE

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. – SjF UNIZA

prof. Ing. Martin Straka, PhD. – FBERG TUKE

doc. Ing. Milan Edl, PhD.  – FST ZČU

II. Ing. PI Denné – štátnicové predmety PP, PPaS

Zapisovatelia: Ing. Juraj Kováč, PhD., Ing. Ján Kopec

 

1.6.2022 miestnosť PK9 205 v čase od 8:00

Komisia č. 2:

prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. – SjF TUKE – predsedníčka komisie

doc. Ing. Jaroslava Janeková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.  – SjF TUKE

doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. – MTF STU

prof. Ing. Andrea Rosová, PhD. – FBERG TUKE

II. Ing. RaEP Denné – štátnicové predmety SM, EaFRP,

Zapisovatelia: Ing. Jozef Trojan PhD., Ing. Laura Lachvajderová

 

2.6.2022 miestnosť PK9 207 v čase od 8:00

Komisia č. 1:

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. – SjF TUKE– predseda komisie

doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.  – MTF STU

doc. Ing. Milan Edl, PhD. – FST ZČU

prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.  – FBERG TUKE

II. Ing. PI Denné – štátnicové predmety PP, PPaS

II. Ing. PI Kombinované – štátnicové predmety PP, PPaS

Zapisovatelia: Ing. Juraj Kováč, PhD., Ing. Ján Kopec

 

2.6.2022 miestnosť PK9 205 v čase od 8:00

Komisia č.2:

prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. – SjF TUKE – predsedníčka komisie

doc. Ing. Jaroslava Janeková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Jozef Glova, PhD. – EkF TUKE

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. – SjF UNIZA

doc. Ing. Michal Balog, PhD. – FVT TUKE

III. Bc. RaEP Denné – štátnicové predmety PE, PSV

Zapisovatelia: Ing. Jozef Trojan, PhD., Ing. Laura Lachvajderová

 

3.6.2022 miestnosť PK9 207 v čase od 8:00

Komisia č.1:

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. – SjF TUKE– predseda komisie

doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Patrik Grznár, PhD. – SjF UNIZA

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. – SjF UNIZA

III. Bc. PI Denné – štátnicové predmety PH, PSV

III. Bc. PI Kombinované – PSV, IaKSP

Zapisovatelia: Ing. Juraj Kováč, PhD., Ing. Ján Kopec

 

3.6.2022 miestnosť PK9 205 v čase od 8:00

Komisia č.2:

prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. – SjF TUKE– predsedníčka komisie

doc. Ing. Jaroslava Janeková, PhD. – SjF TUKE

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. – SjF UNIZA

doc. Ing. Milan Edl, PhD. – FST ZČU

doc. Ing. Michal Balog, PhD. – FVT TUKE

III. Bc. RaEP Denné – štátnicové predmety PE, PSV

Zapisovatelia: Ing. Jozef Trojan PhD., Ing. Laura Lachvajderová

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

My o ústave

IMG 5584

Otvorenie nového ústavu na Strojníckej fakulte


V článku publikovanom na portáli http://www.tuke.sk/tuke/halo-tu autor prináša informácie o slávnostnom otvorení nového Ústavu Manažmentu, Priemyselného a digitálneho inžinierstva dňa 20.12.2016 a jeho poslaní.

Slovensko má prvý testbed zameraný na Industry 4.0

 

Košice, 20. február 2020   Spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TU KE) uviedla do prevádzky prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0 a digitálnu transformáciu priemyselných podnikov. TestBed 4.0 bol slávnostne otvorený 20. februára 2020 za účasti  zástupcov ministerstva hospodárstva, vedenia univerzity, priemyselných organizácií a osobností slovenského priemyslu. Pracovisko bude slúžiť na testovanie riešení podnikov a vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov univerzity. Vytvorí priestor pre sieťovanie odborníkov z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami, a podporí výskum a vývoj aplikácií pre priemysel.

 

Celý článok

 

test bed

 

Ďalšie články na túto tému

 

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.