Katedra

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Včera našu katedru navštívil náš priateľ a kolega dr. inż. Dariusz Michalski, ktorý pôsobí na Univerzite v Zielonej Góre na Strojníckej fakulte na Katedre mechaniky a konštrukcie strojov. S týmto pracoviskom spolupracuje a máme s jeho praconíkmi veľmi dobré vzťahy a tešíme sa na prelhbovanie spolupráce a ďalšie spoločné aktivity. Na Dariuszovu účasť sa tešíme aj na konferencii TIABP 2023, ktorú naša katedra pripravuje v polovičke septembra.

 

IMG 4746

Spoločnosť Magna PT s.r.o. ponúka voľné pracovné pozície vo svojoj závode v priemyselnom parku Kechnec. Ponuky sú adresované pre absolventov a pre študentov inžinierskeho stupňa vzdelávania.

 

Viac informácii získate nižšie a na priložených odkazoch:

Spoločnosť KIA Slovakia ponúka študentom technickej univerzity možnosť zapojenia do štipendijného programu pre rok 2023/2024.

Štipendijný program je určený pre univerzitných študentov 4. a 5. ročníka dennej formy štúdia technického zamerania v oblasti strojárstvo, elektrotechnika, priemyselné inžinierstvo, riadenie kvality, atď. Benefitom pre študenta je získanie cenných profesijných skúseností už počas štúdia, príležitosť pracovať na oddeleniach zaoberajúcich sa elektrifikovaným (hybridným) pohonom, kovovýrobe, lisovaniu, zváraniu, údržbe, logistike, kvalite, zlepšovaniu procesov, ako aj získanie praktických skúseností s PLC a EOL programovaním, s Vision systémami, s “teachovaním” robotov, z autoelektriky, z diagnostiky automobilov, z Tool managementu, s prácou s grafickými editormi (Catia, Autocad) a iné.

Poberaniu štipendia predchádza skúšobná doba vo forme brigádnickej činnosti na príslušnom výrobnom oddelení spravidla v rozmedzí 2 – 3 mesiace.

Štipendium je v hodnote 400 € na mesiac (10 mesiacov - celkovo štipendium vo výške 4000 € za akademický rok). Odmena je vyplácaná po úspešnom ukončení semestra, čo študent dokladuje preukázaním študijných výsledkov. Po odsúhlasení štipendia na základe dohody je potrebné odpracovať min. 32 hodín mesačne.  Odmena za odpracované hodiny  je 6 € / hod.

Po ukončení štúdia bude ponúknutá pracovná zmluva najmenej na obdobie poberania štipendia (1 – 2 roky).

Podmienky pre uchádzača:

  • výborné študijné výsledky (aritmetický priemer 2 vrátane za predchádzajúci rok), pokračovanie v daných výsledkoch počas obdobia poberania štipendia,

  • aktívna znalosť anglického jazyka (min. úroveň B1) a znalosť práce s PC,

  • flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, orientácia na výsledok.

 

FB TopSP 1500X1500 ENG 980x980

 

3. ROČNÍK SÚŤAŽE

Má Tvoja práca biznis potenciál? Prináša nové riešenie, ktoré môže nájsť praktické uplatnenie? Veríš svojej práci a chceš aj Ty vstúpiť medzi podnikateľskú elitu? Alebo chceš ponúknuť svoje inovatívne riešenie potenciálnym záujemcom?

My Ti s tým pomôžeme! Ponúkame Ti príležitosť zapojiť sa do súťaže o najlepšiu študentskú záverečnú prácu „TOP ŠTUDENTSKÁ PRÁCA“.

Prihlásiť sa do súťaže môže každý, kto v školskom roku 2022/2023 úspešne obhájil svoju bakalársku prácu (Bc.), diplomovú prácu (DP) alebo záverečnú prácu doktorandského štúdia (PhD.) na Technickej univerzite v Košiciach v termíne do 30.6.2023.

Súťaž je organizovaná v troch tematicky zameraných kategóriách: SMART CITY, HEALTH, INDUSTRY.

Hlavným dôvodom, prečo sa zapojiť do súťaže, je že môžeš získať podporu pre praktické využitie svojej práce. Víťazi súťaže získajú nielen finančnú odmenu, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju ich projektu, ale aj možnosť rozvinúť svoje riešenie v motivačnom prostredí Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM – prostredníctvom vytvorenia startapu (podnikateľského subjektu) ako aj InnovLabu Startu Up centra Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia.

Vďaka účasti na súťaži získate dôležité kontakty, možnosť ľahšie sa presadiť na medzinárodnej úrovni a previesť svoje projekty do praxe. Súťaž je zároveň príležitosťou pre firmy a investorov, ktorí môžu zachytiť nápady s potenciálom, podporiť ich rozvoj a získať nových zamestnancov.

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, zložená zo zástupcov akademickej a podnikateľskej sféry.

Pozn.: Študenti sú povinní informovať svojho vedúceho práce (prípadne konzultanta) o zámere zúčastniť sa súťaže.

Harmonogram súťaže:

  1. Vyhlásenie súťaže 1.2.2023
  2. Uzávierka prihlášok 30.6.2023
  3. Vyhlásenie finalistov 30.9.2023
  4. Finále – prezentácia prac, hodnotenie, výsledky 09.2023 (termín bude upresnený).

 

 

Viac informácii na stránke: https://uvptechnicom.sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

My o ústave

IMG 5584

Otvorenie nového ústavu na Strojníckej fakulte


V článku publikovanom na portáli http://www.tuke.sk/tuke/halo-tu autor prináša informácie o slávnostnom otvorení nového Ústavu Manažmentu, Priemyselného a digitálneho inžinierstva dňa 20.12.2016 a jeho poslaní.

Slovensko má prvý testbed zameraný na Industry 4.0

 

Košice, 20. február 2020   Spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TU KE) uviedla do prevádzky prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0 a digitálnu transformáciu priemyselných podnikov. TestBed 4.0 bol slávnostne otvorený 20. februára 2020 za účasti  zástupcov ministerstva hospodárstva, vedenia univerzity, priemyselných organizácií a osobností slovenského priemyslu. Pracovisko bude slúžiť na testovanie riešení podnikov a vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov univerzity. Vytvorí priestor pre sieťovanie odborníkov z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami, a podporí výskum a vývoj aplikácií pre priemysel.

 

Celý článok

 

test bed

 

Ďalšie články na túto tému

 

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.