Uplatnenie absolventov

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Uplatnenie absolventov študijného odboru Priemyselné inžinierstvo

 

 

Absolventi bakalárskeho študijného programu Priemyselné inžinierstvo nájdu uplatnenie v odvetviach strojárskeho ale aj nestrojárskeho priemyslu, najmä v oblasti výroby, logistiky a dopravy, obchodu, informačných a komunikačných technológií a služieb, súkromnom podnikaní a pod.
Uplatniť sa môžu ako koordinační a riadiaci pracovníci na operatívnej a strednej úrovni v priemyselných podnikoch, závodoch a prevádzkach. Pracovať môžu ako projektanti výrobných procesov a systémov, pracovníci technickej prípravy výroby, pracovníci plánovania a riadenia výroby, logistiky, služieb, ľudských zdrojov a pod.

 

Absolventi inžinierskeho študijného programu Priemyselné inžinierstvo nájdu uplatnenie vo všetkých strojárskych podnikoch, predovšetkým v oblasti výroby, logistiky a dopravy, obchodu, informačných a komunikačných technológií a služieb pričom sú adaptabilní tak, že sa dokážu uplatniť aj v príbuzných odvetviach (hutníctvo, elektrotechnika, energetika a pod.). Môžu pracovať vo výskumných a vývojových organizáciách, projekčných kanceláriách, technických a organizačných útvaroch priemyselných podnikov, poradenských firmách, obchodných firmách zaoberajúcich sa nákupom a predajom strojov a zariadení a ďalších. Získané znalosti z podnikania, plánovania, organizácie a riadenia výroby, ako aj z manažérskych činností, vedia tiež uplatniť v oblastiach verejného sektora (stredné a vysoké školstvo, znalostné a technické služby, životné prostredie a pod.) a súkromného podnikania.
Môžu zastávať pozície systémových a priemyselných inžinierov, inžinierov produktivity, projektantov výrobných procesov a systémov, špecialistov pre digitálne a virtuálne inžinierstvo, výrobných inžinierov, vedúcich pracovníkov technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výroby, logistiky, služieb, ľudských zdrojov a pod. Majú predpoklady zastávať pozície i na úrovni vrcholového manažmentu.

 

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.