univerzity a inštitúcie

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva má vytvorenú spoluprácu s viacerými domácimi a zahraničnými univerzitami a inštitúciami:

 

 • Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika.

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Pavilón T02, J. Bottu 25, 917 24 Trnava, Slovensko.

 • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove, Štúrova 31, 080 01 Prešov, Slovensko.

 • Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovensko.

 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Katedra obchodného podnikania, Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovensko.

 • Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra podnikového hospodárstva, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovensko.

 • CEIT a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovensko.

 • Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Forest Economy, 60-627 Poznań, Poland.

 • Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), HR – 10 000 Zagreb.

 • Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Poland.

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6.

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín.

 • UNIVERSITY OF NOVI SAD, 21102 Novi Sad, Republic of Serbia.

 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Studentská 2, 461 17 Liberec.

 • University of Vaasa, Wolffintie 34, 65200 Vaasa, FINLAND.

 • University of Bielsko-Biala, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland.

 • Berlin Institute of Finance, Innovation and Digitalization e. V, Badensche Straße 52, Building E - Room 1.07, 10825 Berlin.

 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno.

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , Fakulta strojní, 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba.

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.