PI

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

 

studuj pi

 

Prečo študovať Priemyselné inžinierstvo

• získaš vedomosti z oblasti priemyselného inžinierstva, podporené integrovanými technickými a prírodovednými disciplínami,
• nadobudneš schopnosť tvorivo riešiť úlohy zamerané na inovačné návrhy projektov výrobných procesov a systémov,
• nadobudneš schopnosť riešiť materiálové a informačné toky výrobných systémov,
• získaš schopnosť aplikovať informačné technológie a nástroje počítačovej podpory v hodnotovom reťazci podnikov,
• získaš praktické zručnosti na základe laboratórnych prác a výrobno-odbornej praxe,
• budeš riešiť semestrálne a bakalárske práce v laboratóriách a v priemyselnej praxi podnikov.

 

KLR 5689 DSCF3049 IMG 5651

 

 Ponúkame Ti

• štúdium v kvalitnom prostredí historickej budovy Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva,
• kvalitnú technickú a softvérovú podporu štúdia,
• pestré odborné a spoločenské (kultúrne, športové) aktivity,
• účasť na exkurziách, domácich a zahraničných výstavách, workshopoch a seminároch v spolupráci s firmami

 

PI6 PI5 PI3 300dpi

 

Naučíme Ťa

• teoretické postupy metód a techník priemyselného inžinierstva,
• zvládať a prakticky aplikovať projektové, manažérske a ekonomické metódy priemyselného inžinierstva v podnikových procesoch a  systémoch,
• ovládať špeciálne softvérové produkty: AUTOCAD, INVENTOR, TECNOMATIX, MICROSOFT PROJECT, a iné.

7DSCF3381IMG 5655

 

Uplatnenie absolventa

Budeš pripravený uplatniť sa na trhu práce:
• ako projektant výrobných procesov a systémov, pracovník technickej prípravy výroby, pracovník plánovania, organizovania a riadenia výroby, produktivity, logistiky, ľudských zdrojov či manažér výroby,
môžeš zakladať a viesť malé firmy či spoločnosti, alebo byť členom manažmentov útvarov väčších organizácií.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.