Aktuality

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Oznamujeme všetkým končiacim študentom na našom pracovisku, že odovzdávanie diplomov o ukončení štúdia sa uskutoční:

 

- promócie inžinierov: 19.06.2024 Aula Maxima TUKE

 

- odovzdávanie Bc. diplomov: 27.06.2024 Aula Maxima TUKE

Deň: 30.5.2024 miestnosť PK9 207

Čas: od 08:30 hod

 

Komisia č.1:

prof. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. SjF TUKE – predseda komisie

Členovia:

prof. Ing. Marek LACIAK, PhD. - FBERG TUKE

doc. Ing. Helena MAKYŠOVÁ, PhD. – MTF STUBA

doc. Ing. Miroslav DADO, PhD. – FT TUZVO

doc. Ing. Patrik GRZNÁR, PhD. – SjF UNIZA

doc. Ing. Michal BALOG, PhD. – FVT Prešov TUKE

doc. Ing. Marcel BEHÚN, PhD. – FBERG TUKE

doc. Ing. Štefan MARKULIK, PhD. – SJF TUKE

doc. Ing. Vladimír RUDY, PhD.

 

II. Ing. PI – štátnicové predmety PP, PPaS

Zapisovatelia: Ing. Mgr. Jana Kronová, PhD., Ing. Marek Mizerák, PhD.

Milí študenti,

dňa 16.04.2024 o 9:30 hod. sa na našej katedre uskutoční prednáška odborníka z praxe Juraja Živického na tému: Nový pohľad na investície.

Prednáška bude prebiehať v miestnosti 206 v budove PK9 a je určená pre našich študentov.

 

Dňa 26.3.2024 o 09:10 sa v prednáškovej miestnosti ZP4 uskutoční prednáška predstaviteľov spoločnosti SIEMENS s názvom: Trendy digitalizácie pri vývoji produktov.

 

Ste srdečne pozvaní

 

plagát PREZENTáCIA TUKE

Dňa 4. apríla 2024 (vo štvrtok) o 9,00 sa pre študentov dennej formy v miestnosti 205 a dňa 5. apríla 2024 (v piatok) o 8,00 pre študentov kombinovanej formy v miestnosti 206 sa uskutoční na Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva (ďalej KPaDI) katedrové kolo ŠVOČ pre akademický rok 2023/2024.

 

Účasť je povinná pre všetkých študentov KPaDI 3. ročníka 1.stupňa a pre všetkých študentov 2. ročníka 2. stupňa, prezenčnou formou.

 

Študenti odprezentujú časti diplomových a bakalárskych prác, ktoré budú oficiálne ohodnotené odbornou komisiou.

           Práce podľa šablóny uvedenej nižšie v rozsahu 15 - 20 strán je potrebné doručiť najneskôr do 03.04. 2024 do 12:00 do kancelárie tajomníka katedry Ing. Klimenta, PhD..

 

Ešte predtým, je potrebné svoje textové dokumenty, ako aj prezentácie ukázať vedúcim svojich záverečných prác a až po ich schválení ich doručiť tajomníkovi.

 

Každý účastník je povinný pripraviť si interaktívnu prezentáciu. Interaktívne prezentácie jednotlivých prác je potrebné spracovať vo formáte ppt (Power-point). Časový rozsah by mal mať dĺžku 5 až 7 min.

 

Najlepšie práce postúpia do fakultného kola, ktoré sa uskutoční podľa inštrukcií na stránke http://www.sjf.tuke.sk/.

 

 

šablóna

Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva získala značku EUR-ACE v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia , ktorá ju zaradila medzi popredné pracoviská európskych univerzít a vysokých škôl, ktoré túto značku už získali. Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi. Značka EUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

Dňa 28.februára 2024 v čase od 13:30 do 15:00 sa v posluchárni 26, uskutoční prednáška pre všetkých študentov SjF TUKE v III.ročníku Bc. štúdia a v I. a II. ročníku Ing. štúdia, ktorú si pripravili zástupcovia spoločnosti Magna PT.

Prednáška Magna

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.