Publikačná činnosť
1g Zamestnanci
  
ZAMESTNANCI KATEDRY
2 Laboratoria katedry
  
LABORATÓRIA KATEDRY
3 Uchadzaci
  
UCHÁDZAČI
4 Fotogaléria
  
FOTOGALÉRIA
6 Služby
 
SLUŽBY
Ekodizajn v strojárstve   Ekodizajn v strojárstve
Základy metodiky
  Environmentálne inžinierstvo
EKODIZAJN V STROJÁRSTVE   Autori:
M. Badida
J. Muránsky
B. Hricová
Rok: 2011
ISBN:
978-80-553-0788-6
EAN:
9788055307886 
    Ekodizajn v strojárstve   Autori:
J. Muránsky
M. Badida
Rok: 2005
ISBN:
80-8073-119-5
EAN:
9788080731199
    ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO   Autori:
M. Badida
J. Ladomerský
R. Králiková
M. Moravec
P. Liptai
Rok: 2014
ISBN:
978-80-8086-242-8
EAN:
9788080862428 
Obsah       Obsah       Obsah    
                     
Ekologizácia výrobkov a výrob      Environmentálne aspekty navrhovania
strojárskych objektov
  Environmentálne informačné systémy   
Ekologizácia výrobkov a výrob   Autori:
E. Lumnitzer
M. Badida
M. Majerník
M. Rusko
Rok:
2005
ISBN:
80-8073-225-6
  ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY NAVRHOVANIA STROJÁRSKYCH OBJEKTOV   Autori:
J. Muránsky
M. Badida
Rok:
2003
ISBN:
80-7099-741-9
  Environmentálne informačné systémy   Autori:
J. Halász
R. Králiková
Rok: 2002
ISBN:
80-7099-797-4 
Obsah        Obsah       Obsah    
                     
Environmentálne meranie
a monitoring v strojárstve
  Pevné aerosóly v pracovnom
prostredí
  Možnosti znižovania dopravného
hluku
Environmentálne meranie a monitoring v strojárstve   Autori:
R. Králiková
M. Badida
Rok:
2010
ISBN:
978-80-553-0464-9
  PEVNÉ AEROSÓLY V PRACOVNOM PROSTREDÍ   Autori:
M. Badida
K. Lukáčová
R. Szabó
Rok: 2015
ISBN:
978-80-553-2458-6
EAN:
9788055324586 
  MOŽNOSTI ZNIŽOVANIA DOPRAVNÉHO HLUKU   Autori:
M. Badida
E. Lumnitzer
L. Bartko
Rok:
2011
ISBN:
978-80-808-6181-0
Obsah       Obsah       Obsah    
                     
Znižovanie energetickej náročnosti
osvetľovacích sústav v priemysle 
  Základy environmentalistiky  Strojárska výroba a životné
prostredie 
ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV V PRIEMYSLE   Autori:
R. Králiková
M. Badida
K. Kevická
L. Bartko
Rok: 2013
ISBN:
978-80-553-1594-2
EAN:
9788055315942 
  ZÁKLADY ENIRONMENTALISTIKY   Autori:
M. Badida
J. Ladomerský
R. Králiková
L. Sobotová
L. Bartko
Rok: 2013
ISBN:
978-80-8086-219-0
EAN:
978808062190 
  STROJÁRSKA VÝROBA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIA   Autori:
M. Badida
M. Majerník
D. Šebo
J. Hodolič
Rok: 2001
ISBN:
80-7099-695-1
EAN:
9788070996959 
Obsah       Obsah       Obsah    
                     
Technika ochrany prostredia  Technika ochrany životného
prostredia 
Strojárska výroba
a životné prostredie 
Technika ochrany prostredia   Autori:
R. Králiková
M. Badida
J. Halász
Rok: 2005
ISBN:
80-8073-229-9
EAN:
9788080732295 
  Technika ochrany životného prostredia   Autori:
R. Králiková
M. Badida
J. Halász
Rok:
2007
ISBN:
978-80-8086-062-2
  strojarska vyroba a zp 1   Autori:
M. Badida
M. Majerník
D. Šebo

Rok:
1998
ISBN:
80-7099-335-9
Obsah       Obsah        Obsah     
                     
Hodnotenie kvality prostredia      Trvalo udržateľný rozvoj
v strojárstve   
Systémy environmentálneho
manažérstva   
Hodnotenie kvality prostredia   Autori:
E. Lumnitzer
M. Badida
M. Románová
Rok: 2007
ISBN:
978-80-8073-836-5 
  Trvalo udržateľný rozvoj v strojárstve   Autori:
J. Muránsky
M. Badida
Rok: 2000
ISBN:
80-7099-519-X 
  sys environmental manazerstva   Autori:

Rok:
ISBN:

Obsah       Obsah       Obsah     
                     
Environmentálne manažérstvo  Metodológia komplexného hodnotenia
zdravotných rizík v priemysle II 
Metodológia komplexného hodnotenia
zdravotných rizík v priemysle I
environ manazerstvo   Autori:

Rok:
ISBN:

  Metodológia komplexného hodnotenia zdravotných rizík v priemysle II   Autori:
E. Lumnitzer
M. Piňosová
M. Andrejiová
B. Hricová
Rok: 2013
ISBN:
9788393889013 
  Metodológia komplexného hodnotenia zdravotných rizík v priemysle I   Autori:
E. Lumnitzer
M. Piňosová
B. Hricová
Rok: 2015
ISBN:
978-83-938890-0-6
Obsah        Obsah       Obsah    
                     
Hydroerosion and environment  Odpadové inžinierstvo  Metódy hodnotenia kvality
prostredia 
HYDROEROSION AND ENVIRONMENT   Autori:
M. Badida
J. Kmec
L. Sobotová
Ľ. Bičejová
M. Gombár
Rok: 2013
ISBN:
978-3-942303-20-0
EAN:
9783942303200 
  ODPADOVÉ INŽINIERSTVO   Autori:
J. Ladomerský
E. Hroncová
D. Samešová
M. Badida
Rok: 2012
ISBN:
978-80-228-2309-8 
 
  METÓDY HODNOTENIA KVALITY PROSTREDIA   Autori:
E. Lumnitzer
M. Badida
M. Biľová
Ľ. Legáth
Rok: 2013
ISBN:
978-80-553-1557-7 
Obsah       Obsah       Obsah    
                     
Categories of hydroerosion factors Posudzovanie vplyvov na životné
prostredie 
Monitoring a diagnostika
životného prostredia 
Categories of hydroerosion factors   Autori:
J. Kmec
L. Sobotová
J. Dobrovič
Ľ. Bičejová
M. Gombár
Rok: 2012
ISBN:
978-3-942303-11-8
EAN:
9783942303118
  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie   Autori:
M. Majerník
E. Virčíková
M. Bosák
J. Chovancová
V. Husková
Rok: 2007
ISBN:
978-80-969700-1-8 
  monitoring a diagnostika zp   Autori:
R. Králiková
A. Pauliková
Rok: 1999
ISBN:
 
Obsah       Obsah       Obsah    
                     
Energy Saving Lighting Solutions
for Industry
  Strojárska výroba a životné
prostredie I. 
Strojárska výroba a životné
prostredie II.
Energy Saving Lighting Solutions   Autori:
R. Králiková
M. Badida
T. Dzuro
Rok: 2016
ISBN:
978-3-942303-43-9
EAN:
9783942303439
  SVaZP 1   Autori:
M. Badida
L. Sobotová
T. Dzuro
Rok: 2016
ISBN:
978-80-553-3019-8
 
  SVaZP2   Autori:
M. Badida
L. Sobotová
T. Dzuro
E. Boďová
Rok: 2017
ISBN:
978-80-553-2674-0
Obsah       Obsah   Obsah    
                     
Vplyv faktorov pracovného prostredia
na produktivitu vo výrobe
  Revitalizácia eutrofizovaných vôd   Optimalizácia mikroklimatických
podmienok vo výrobných prevádzkach
VFPPnPvV   Autori:
M. Badida
M. Hurajt
T. Dzuro
Rok: 2017
ISBN:
978-80-553-2662-7
  REV   Autori:
M. Badida
T. Dzuro
R. Králiková
J. Šebo
Rok: 2019
ISBN:
978-80-553-3265-9
  Optimalizácia mikroklimatických podmienok vo výrobných prevádzkach   Autori:
R. Králiková
M. Badida
T. Dzuro
Rok: 2019
ISBN:
978-80-553-3300-7
Obsah       Obsah        Obsah    
                     
Environmentálne aspekty navrhovania
strojárskych objektov - Ekodizajn 
Demontážne a recyklačné technológie
v automobilovom priemysle 
  Smart technologies for waste processing
from the automotive industry
EANSO Ekodizajn   Autori:
M. Badida
L. Sobotová
R. Králiková
T.  Dzuro
M. Moravec
Rok: 2020
ISBN:
978-80-553-3590-2 
  DaRTvAP monografia   Autori:
L. Sobotová
M. Badida
T.  Dzuro
Rok: 2021
ISBN:
978-80-553-3589-6
  Smart Technologies for waste Autori 6-tej kap.:
M. Badida
L. Sobotová
T. Dzuro
M. Moravec
M. Piňosová
R. Králiková
Rok: 2021
ISBN:
978-3-96595-023-8
 Obsah       Obsah        Obsah
                     
Environmental Engineering         
 EE2023   Autori:
M. Badida
L. Sobotová
M. Moravec
T. Dzuro
Rok: 2022
ISBN:
978-3-96595-027-6
               
Obsah                    
                     
Stav a vízie zhodnocovania
odpadov z automobilového
priemyslu SR 
  Progresívne technológie
zhodnocovania odpadov
v automobilovom priemysle 
  Analysis of the State, Forecasts and New
Technologies of Waste Recovery in the
Automotive Industry
 univnet galery 05   Autori 6-tej kap.:
M. Badida
L. Sobotová
M. Moravec
T.  Dzuro
R. Králiková
M. Piňosová
Rok: 2020
ISBN:
978-80-227-5039-4
  UNIVNET 2   Autori 6-tej kap.:
M. Badida
L. Sobotová
R. Králiková
T.  Dzuro
M. Moravec
M. Piňosová
Rok: 2021
ISBN:
978-80-553-3867-5
   UNIVNET3 Autori 6-tej kap.:
M. Badida
L. Sobotová
R. Králiková
T. Dzuro
M. Moravec
M. Piňosová
Rok: 2021
ISBN:
978-3-96595-008-5
Obsah       Obsah        Obsah
                     
Pevné aerosoly
Kvantitatívne hodnotenie prašnosti
v životnom a pracovnom prostredí
  Osvetlenie
Osvetlenie v životnom a pracovnom
prostredí
  Termovízia
Základy termovízie
Pevné aerosoly   Autori:
M. Badida
E. Lumnitzer
K. Lukáčová
R. Szabó
Rok:
2010
ISBN:
978-80-8086-161-2
  Osvetlenie   Autori:
M. Badida
E. Lumnitzer
R. Králiková
R. Drahoš
Rok: 2010
ISBN:
978-80-8086-172-8
  Termovízia   Autori:
M. Badida

E. Lumnitzer
Š. Fravko
Rok:
2010
ISBN:
978-80-8086-176-6
Obsah       Obsah       Obsah    
                     
Akustika
Základy psychoakustiky
  Akustika
Matematické modelovanie šírenia
hluku

  Žiarenie
Elektromagnetické polia v životnom
a pracovnom prostredí 
Akustika 2012   Autori:
E. Lumnitzer
M. Badida
J. Polačeková
Rok:
2012
ISBN:
978-80-8086-172-8
 
  Akustika 2013   Autori:
E. Lumnitzer
P. Liptai
Rok:
2013
ISBN:
978-80-553-1574-4
  Žiarenie   Autori:
E. Lumnitzer
R. Drahoš
P. Liptai
Rok:
2014
ISBN:
978-80-553-1910-0
 
Obsah       Obsah       Obsah    
                     
Zdravie
Hodnotenie vplyvov fyzikálnych
faktorov na zdravie človeka 
   Demontážne technológie a recyklácia
materiálov v automobilovom priemysle
Separačné procesy
Zdravie   Autori:
E. Lumnitzer
M. Piňosová
M. Badida
I. Rovný
Rok: 2014
ISBN:
978-80-553-1632-1 
  DTaRMvAP skr   Autori:
L. Sobotová
M. Badida
T. Dzuro
V. Gumanová
Rok: 2020
ISBN:
978-80-553-3437-0
  Separačné procesy   Autori:
R. Králiková
M. Badida
M. Piňosová
Rok: 2020
ISBN:
978-80-553-3771-5
Obsah        Obsah       Obsah    
                     
Recyklácia a recyklačné
technológie II. (1. časť)   
Recyklácia a recyklačné
technológie II. (2. časť)   
Stroje a zariadenia pre ochranu
životného prostredia I.   
RECYKLÁCIA A RECYKLAČNÉ TECHNOLÓGIE II 1. časť   Autori:
M. Badida
Ľ. Šooš
J. Hodolič
M. Bosák
Rok:
2010
ISBN:
978-80-553-0398-7
  RECYKLÁCIA A RECYKLAČNÉ TECHNOLÓGIE II 2. časť   Autori:
M. Badida
Ľ. Šooš
J. Hodolič
M. Moravec
Rok:
2011
ISBN:
978-80-553-0792-3
  STROJE A ZARIADENIA PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA I   Autori:
E. Lumnitzer
Ľ. Šooš
M. Moravec
Rok: 2013
ISBN:
978-80-553-1652-9 
Obsah        Obsah       Obsah    
                     
Stroje a zariadenia pre ochranu
životného prostredia II.
Technológie ochrany životného
prostredia I. Ochrana ovzdušia   
Technológie ochrany životného
prostredia II. Ochrana vôd   
STROJE A ZARIADENIA PRE OCHRANU ZP 2   Autori:
E. Lumnitzer
K. Lukáčová
Rok: 2013
ISBN:
978-80-553-1952-0

  TECHNOLÓGIE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA I   Autori:
R. Králiková
M. Badida
L. Bartko
Rok: 2013
ISBN:
978-80-553-1485-3
EAN:
9788055314853  
  TECHNOLÓGIE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA II   Autori:
R. Králiková
M. Badida
T. Dzuro
Rok: 2013
ISBN:
978-80-553-2471-5
EAN:
9788055324715 

Obsah       Obsah       Obsah    
                     
Základy environmentalistiky I.    Základy environmentalistiky II.      Environmentalistika
Alternatívne pohony automobilov   
ZÁKLADY ENVIRONMENTALISTIKY I   Autori:
M. Badida
E. Lumnitzer
J. Vargová
D. Badidová
Š. Franko
Rok: 2010
ISBN:
978-80-8086-133-9
EAN:
9788080861339 
  ZÁKLADY ENVIRONMENTALISTIKY II   Autori:
M. Badida
E. Lumnitzer
J. Vargová
D. Badidová
Š. Franko
Rok: 2010
ISBN:
978-80-8086-134-6
EAN:
9788080861346 
  ENVIRONMENTALISTIKA ALTERNATÍVNE POHONY AUTOMOBILOV   Autori:
M. Badida
E. Lumnitzer
D. Badidová
J. Vargová
Rok: 2007
ISBN:
978-80-8073-937-9 
Obsah       Obsah       Obsah    
                     
Toxikológia a ekotoxikológia      Technológie ochrany životného
prostredia III. Ochrana pôd 
  Monitoring a diagnostika životného
prostredia
Toxikológia a ekotoxikológia   Autori:
I. Beseda
M. Schwarz
D. Badidová
Rok: 2009
ISBN:
9788055302270 
  Technológie ochrany životného prostredia III. Ochrana pôd   Autori:
R. Králiková
M. Badida
T. Dzuro
Rok: 2016
ISBN:
978-80-553-3039-6
  Monitoring a diagnostika životného prostredia   Autori:
R. Králiková
M. Badida
T. Dzuro
R. Szabó
Rok: 2018
ISBN:
978-80-553-2726-6
Obsah        Obsah         Obsah    
                     

TukeSjFIS MaisTUKE MailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastavenia UVTPortál zamestnanci

Marec 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

MAPA A GPS SÚRADNICE

48.731454973 N    21.245949268 E 

Mapa SK 2023

Naša adresa

Park Komenského 5 (Areál Technickej univerzity)
042 00 Košice
Slovenská Republika

Kontakt

Marianna Brnová
Sekretariát katedry
Tel.č: +421 55 602 2925
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra v 3D pohľade

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.