Ocenenia
1g Zamestnanci
  
ZAMESTNANCI KATEDRY
2 Laboratoria katedry
  
LABORATÓRIA KATEDRY
3 Uchadzaci
  
UCHÁDZAČI
4 Fotogaléria
  
FOTOGALÉRIA
6 Služby
 
SLUŽBY
badida drhc spolu   Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraina udelila titul Doctor honoris Causa (Dr.h.c.) nášmu pracovníkovi Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslavovi Badidovi, PhD. z Katedry procesného a environmentálneho inžinierstva.
     
Vynikajúci študent 2   Dekan Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. udeľuje medailu ,,Vynikajúci študent" Ing. Anne Badidovej.
     
TOP 2016 1   Dekanom Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, bola udelená cena TOP 2016 v kategórii: ŠTUDENTSKÁ PRÁCA Ing. Anne Badidovej.
     
TOP 2017 2. miesto   Dekanom Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ľubomírom Šoošom, PhD. bola udelená cena TOP 2017 v kategórií Environmentálna technológia - Technológia na znižovanie výskytu siníc v stojatých vodách riešiteľskému kolektívu: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslavi Badidovi, PhD., prof. Ing. Dušanovi Šebovi, PhD., doc. Ing. Jurajovi Šebovi, PhD., a Ing. Tiborovi Dzurovi, PhD.
 Diplom   Dekan SjF TUKE každoročne udeľuje ocenenia pracovníkom fakulty. Za rok 2020 v kategórii Za najlepšiu publikáciu za rok 2020 ocenenie získal kolektív pracovníkov: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD., doc. Ing. Ružena Králiková, PhD., Ing. Tibor Dzuro, PhD. a Ing. Marek Moravec, PhD. za monografiu
     
ČU ZSVTS   „Čestné uznanie ZSVTS“ za prácu v oblasti životného prostredia, bola udelená členke našej katedry, doc. Ing. Ružene Králikovej, PhD.
     
Patent3   Úrad priemyselného vlastníctva SR udelil Technickej univerzite v Košiciach Cenu Jána Bahýľa za patent č. 288407 s názvom Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie, ktorého pôvodcami sú prof. Ing. Dušan Šebo, PhD., Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. a Ing. Monika Fedorčáková, PhD. zo Strojníckej fakulty TUKE.

MAPA A GPS SÚRADNICE

48.731454973 N    21.245949268 E 

Mapa SK 2023

Naša adresa

Park Komenského 5 (Areál Technickej univerzity)
042 00 Košice
Slovenská Republika

Kontakt

Marianna Brnová
Sekretariát katedry
Tel.č: +421 55 602 2925
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra v 3D pohľade

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.