Uplatnenie študentov
Zamestnanci 2
  
ZAMESTNANCI KATEDRY
2 Laboratoria katedry
  
LABORATÓRIA KATEDRY
3 Uchadzaci
  
UCHÁDZAČI
4 Fotogaléria
  
FOTOGALÉRIA
6 Služby
 
SLUŽBY

Inžinierske štúdium

Št. program: Inžinierstvo prostredia (IP)
Forma štúdia: denná
Jazyk štúdia: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Po absolvovaní druhého stupňa štúdia Inžinierstva prostredia v študijnom odbore Strojárstvo môžu absolventi hľadať uplatnenie v najrôznejších odvetviach priemyslu, vo verejnom aj v súkromnom sektore.

 

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie:
• metrológia, meranie, nadväznosť meradiel, kalibrácia, overovanie,
• vývojové pracoviská spoločností,
• akreditácia, riadenie a prevádzkovanie skúšobných laboratórií,
• vývoj metodológie pre vysokošpecializované meracie techniky,
• vývoj produktov a optimalizácia ich vlastností z hľadiska kvality prostredia,
• výroba elektroniky a spotrebičov pre domácnosť,
• navrhovanie opatrení pre zvyšovanie kvality životného a pracovného prostredia,
• oddelenia pre ochranu životného prostredia,
• vedecké interdisciplinárne tímy, SAV,
• diagnostické, výskumné a vývojové laboratóriá,
• a mnohé ďalšie.

 


 

Doktorandské štúdium

 

Št. program: Inžinierstvo prostredia
Forma štúdia: denná / externá
Jazyk štúdia: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky / 5 rokov

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Hlavné oblasti uplatnenia absolventov študijného programu na slovenskom a európskom trhu práce sú:
• v oblasti výskumu ako výskumno-vývojoví pracovníci na vysokých školách, výskumných ústavoch, výskumno-vývojových oddeleniach firiem v oblasti merania a monitorovania,
• poradensko-expertnej činnosti v uvedenej oblasti,
• zakladanie vlastných firiem v oblasti merania, posudzovania, návrhu, spracovania dát a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MAPA A GPS SÚRADNICE

48.731454973 N    21.245949268 E 

Mapa SK 2023

Naša adresa

Park Komenského 5 (Areál Technickej univerzity)
042 00 Košice
Slovenská Republika

Kontakt

Marianna Brnová
Sekretariát katedry
Tel.č: +421 55 602 2925
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra v 3D pohľade

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.