Doktorandské štúdium PI

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

studuj raep2

 

Prečo študovať Riadenie a ekonomiku podniku

• získaš prehĺbené znalosti z problematiky riadenia a ekonomiky podniku, projektovania, zlepšovania a optimalizácie podnikových procesov,
• získaš praktické zručnosti na základe laboratórnych prác a výrobno-odbornej praxe v priemyselných podnikoch,
• budeš riešiť semestrálne a diplomové práce v laboratóriách a v priemyselnej praxi podnikov

 

IMG 5183 REP1 REP3

 

 Ponúkame Ti

• štúdium v kvalitnom prostredí historickej budovy Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva,
• kvalitnú technickú a softvérovú podporu štúdia,
• pestré odborné a spoločenské (kultúrne, športové) aktivity,
• účasť na exkurziách, domácich a zahraničných výstavách, workshopoch a seminároch v spolupráci s firmami

 

REP4 REP5 REP7

 

Naučíme Ťa

• analyzovať konštrukčné, technologické, manažérske a iné procesy v strojárstve s možnosťou aplikácie na jednotlivé odvetvia strojárstva,
riešiť zložité problémy z oblasti navrhovania, projektovania a implementácie podnikových procesov v celom ich hodnotovom reťazci,
špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce strojársku výrobu pre rôzne druhy aplikácií,
riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti,
pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení strojárskych procesov a systémov spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyvu na životné prostredie,
pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,
udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne s kontinuálnym samovzdelávaním.

 

Uplatnenie absolventa

Budeš pripravený uplatniť sa na trhu práce:
ako samostatný kvalifikovaný riadiaci a koordinačný pracovník vo výrobných podnikoch a rôznorodých službách,
ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podnikov,
vo výskumných a vývojových zariadeniach, projekčných kanceláriách, technických a priemyselných podnikoch, poradenských firmách, ako aj v obchodných firmách zaoberajúcich sa nákupom a predajom strojov a zariadení,
ako samostatne zárobkovo činná osoba. 

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.