Rozvrhy hodín

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Študijné programy - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 

V súčasnosti ústav zabezpečuje výučbu v študijných odboroch:

- Priemyselné inžinierstvo (PI)
Výučba je zameraná na oblasť ekonomiky, manažmentu, marketingu, projektovania, organizácie a riadenia výroby a taktiež na oblasť právneho vedomia.
Absolventi týchto odborov nachádzajú uplatnenie na rôznych stupňoch riadenia priemyselných podnikov a finančných inštitúcií, predovšetkým na úsekoch, kde sa vyžadujú komplexné vedomosti z ekonomiky a techniky.
Forma štúdia: Denná/Kombinovaná
Stupeň štúdia: 1.
Študijný program: Strojárstvo
 

- Riadenie a ekonomika podniku (RaEP)
Výučba je zameraná na oblasť technických a prírodovedných disciplín, oblasť riadenia a ekonomiky podnikov, výrobných a informačných technológií a riadenia podnikových procesov.

Forma štúdia: Denná

Stupeň štúdia: 1.
Študijný program: Strojárstvo

 

Bližšie informácie o vyučovaných predmetoch a podmienkach na splnenie štúdia je možné nájsť v Študijnom programe.

 

 

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.

logo