Mobilita a prax

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)
výrobno-odborná prax po ukončení 2. ročníka I. stupňa štúdia
dĺžka praxe: 6 týždňov
Študenti v bakalárskom štúdiu absolvujú výrobno-odbornú prax v strojárskom podniku počas letných prázdnin po 2. ročníku štúdia.
- individuálne zabezpečenie praxe

- realizovanú prax je potrebné dokladovať potvrdením s uvedením vykonávaných činností

- doklad o realizovanej praxi a správu v rozsahu 2 strán študent odovzdá garantovi študijného programu do 31.8.
Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)
Odborná prax po ukončení 1. ročníka II. stupňa štúdia
dĺžka praxe: 4 týždne
Študenti v inžinierskom štúdiu absolvujú odbornú prax v strojárskom podniku počas letných prázdnin po 1. ročníku štúdia. Cieľom odbornej praxe je oboznámenie sa študentov s výrobným programom podniku a získanie praktických skúseností a zručností.
- individuálne zabezpečenie praxe

- realizovanú prax je potrebné dokladovať potvrdením s uvedením vykonávaných činností

- doklad o realizovanej praxi a správu z odbornej praxe v rozsahu 4 strán študent odovzdá garantovi študijného programu do 31.8.
Povinná exkurzia
Študenti v II. stupni vysokoškolského štúdia absolvujú v 1. resp. 2. ročníku povinné exkurzie vo výrobných podnikoch, prípadne i na výstavách v celkovom rozsahu 5 dní. Exkurzie zabezpečuje ústav, katedra, ktorá garantuje daný študijný program.
Tlačivá
Potvrdenie o praxi - Bc. štúdium (1.stupeň)
Potvrdenie o praxi - Ing. štúdium (2.stupeň)

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.