Uplatnenie absolventov

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

studuj raep2

 

Prečo študovať Riadenie a ekonomiku podniku

• získaš vedomosti z oblasti riadenia a ekonomiky podnikov, podporené technickými a prírodovednými disciplínami,
• získaš praktické zručnosti na základe laboratórnych prác a výrobno-odbornej praxe v priemyselných podnikoch,
• budeš riešiť semestrálne a bakalárske práce v laboratóriách a v priemyselnej praxi podnikov

 

IMG 5183 REP1 REP3

 

 Ponúkame Ti

• štúdium v kvalitnom prostredí historickej budovy Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva,
• kvalitnú technickú a softvérovú podporu štúdia,
• pestré odborné a spoločenské (kultúrne, športové) aktivity,
• účasť na exkurziách, domácich a zahraničných výstavách, workshopoch a seminároch v spolupráci s firmami

 

REP4 REP5 REP7

 

Naučíme Ťa

• teoretické a praktické postupy riadenia podnikov a podnikovej ekonomiky,
• princípy a riešenia podporujúce zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov,
• zvládať a prakticky aplikovať manažérske a ekonomické metódy,
• ovládať špecializované softvérové produkty: SAP, POHODA, TIMERPRO, @RISK, MICROSOFT PROJECT, a iné.

 

Uplatnenie absolventa

Budeš pripravený uplatniť sa na trhu práce:
ako samostatný kvalifikovaný riadiaci a koordinačný pracovník vo výrobných podnikoch a rôznorodých službách,
ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podnikov,
ako samostatne zárobkovo činná osoba. 

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.