Laboratória a učebne

Centrum aditívnej a regeneračnej výroby a inžinierstva (CARMEN)

Zodpovedný vedúci: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B-P008

Zameranie laboratória

Laboratórium je primárne určené na 3D-biotlač heterogénnych objektov a hydrogélových konštruktov na základe digitálneho CAD modelu, a to aditívnym spôsobom výroby. V súčasnosti sa tu venujeme vývoju vlastných biomateriálov, na báze zosieťovania polymérov a ich testovaniu v procese 3D-biotlače. V rámci laboratória disponujeme technológiou Fused Deposition Modeling (FDM), Injection pore filling (IPF) a Injection volumen filling (IVF).

FDM – princíp tejto technológie spočíva v roztavení filamentu v tlačovej hlave. Roztavený filament sa podľa tzv. G-códu nanáša na podložku a objekt vzniká po jednotlivých vrstvách.

IPF - technológia injekčného vypĺňania pórov (IPF) umožňujúca vybrať konkrétne vrstvy, na ktoré sa budú injektovať bunky do zvolených pórov. To tiež umožňuje vstrekovanie kontrolovaných množstiev, ktoré môžu byť dokonca odlišné v každej jednej vrstve. Táto technológia zvyšuje a zaručuje prežitie a životaschopnosť buniek v extrémnych podmienkach, ako je to napr. v prípade práce s termoplastickými polymérmi pri vysokej teplote.

IVF – ide o technológiou, ktorá využíva 3D-biotlač priamo hydrogélu z injekčnej karťušeje.

Laboratórium bolo vytvorené s podporov projektov CEMBAM a OPENMED

carmen 02 

Plánované prístrojové vybavenie laboratória

  • Vysokovýkonná PC Zostava počítačová zostava, ktorá spolu s UHD monitorom spĺňa maximálne požiadavky na grafický aj výpočtový výkon, na CAD simulácie a renderovanie
  • 3D tlačiareň TRILAB DeltiQ
  • 3D tlačiareň CELLINK Bio X
  • 3D tlačiareň Regemat Bio V1
  • 3D tlačiareň Regemat REG4LIFE
  • softvérový balík na spracovanie DICOM snímkov Materialise Mimincs and 3Matic

 carmen 01

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov