Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM SKENOVACÍCH SYSTÉMOV A TERMOVÍZNEJ DIAGNOSTIKY

Zodpovedný vedúci: Ing. Viktória Rajťúková, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B-P015

Zameranie laboratória

Laboratórium je určené na nedeštruktívnu, neinvazívnu a bezkontaktnú termovíznu diagnostiku aplikovanú pre účely výskumu a vývoja najmä v oblasti medicíny aj pri diagnostike v iných oblastiach, aj pre účely výučby. V laboratóriu sa nachádzajú aj statické a dynamické skenery, celotelový skener. Vybavenie laboratória zahrňuje nasledovné systémy a zariadenia pre ergonomické merania, zariadenie pre komparačné mechanické skúšky v ťahu a tlaku. Laboratórium sa využíva aj v rámci výuky na bakalárskom stupni štúdia protetika a ortotika.

kolaz sken 1

 

Ciele laboratória

 • Získať poznatky o možnostiach a aplikácii skenovacích systémov v oblasti protetiky, ortotiky a kalceotiky
 • Oboznámiť študentov a naučiť ich pracovať so zariadením a metódami odoberania antrometrických parametrov pomocou digitalizačných zariadení
 • Mechanické testovanie materiálov vyrobených pomocou aditívnych technológií

 kolaz sken 2

Prístrojové vybavenie laboratória

 • Skenovacie systémy

  Telový skener HSC SCAN

  Skener HSC-Scan-KM

  Steinbichler Comet L3D

  Artec Eva

 

 • Termovízne kamery

  Kamera ThermaCAM E 320

  Kamera ATC 2000 

  Termokamera - Thermo Science Set FLIR SC660

  TERMOKAMERA IR-InSight T200/20

  Fluke Thermal imager Ti55 IR fusion

  Termovízna kamera Tiger 4 plus system

 

 • Ďalšie zariadenia

  Ergo Set prenosná sada pre ergonom. Meranie

  PC Dell Precistion T1700

  Sním. systém Tactilus Human Interface

  Hegewald&Peschke TableBlue 5kN s extenzometom CCD-50

  

Softvérové vybavenie laboratória

 • Softvér na zaznamenávanie údajov získaných počas mechanického testovania
 • Ergonomický softvér pre PDA
 • Ergonomický softvér pre web aplikácie
 • SW Quickreport – spracovanie a vyhodnotenie termovíznych snímkov

 

Vyučované predmety

 • Protetika a ortotika 1
 • Protetika a ortotika 2
 • Biomechanika v protetike a ortotike 1
 • Biomechanika v protetike a ortotike 2
 • Základy protetiky a ortotiky
 • Protetometria
 • Goniometria v protetike a ortotike
 • Protetické a kalceotické systémy
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov