Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM BIOMECHANIKY A PROTEOMIKY

Zodpovedný vedúci: doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B-P009

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na diagnostické úkony, analýzu roztokov, pozorovania preparátov a základy mikroskopie pomocou svetelných mikroskopov. Študenti si tak môžu prehlbovať a overiť nadobudnuté  teoretické znalosti z predmetov ako sú Základy Anatómie a Fyziológie alebo Biofyzika.

Vybavenie labortória bolo podporené projektom KEGA 023TUKE-4/2020 "Zvyšovanie synergie metód výučby biofyziky s využitím laboratórnych zariadení a diagnostických prístrojov zameraných na meranie fyzikálnych a technických veličín"

image1

 

Ciele laboratória

 • Získať praktické poznatky o možnostiach a aplikácii moderných technológií v odbore Biomedicínske inžinierstvo
 • oboznámiť študentov s metódami zaužívanými v klinickej praxi
 • prehĺbiť teoretické znalosti a technické zručnosti študentov pri riešení zadaných úloh

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 • BINOKULÁRNE MIKROSKOPY MOTIC RED-220

Mikroskop na pozorovanie histologických preparátov, krvných náterov a iných preparátov viditeľných vo svetelnom poli,

binokulárna otočná hlavica Siedentopf, nastaviteľný oční rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrovanie ľavého okuláru ± 5 dioptrií,

koaxiálny hrubý a jemný zaostrovací systém s nastavením tuhosti chodu, 1 diel = 2 μm.

 

 • 12-ZVODOVÉ EKG 1200G CONTEC

Elektro-kardiografické zariadenie pre monitorovanie srdcovej aktivity v medicínskej praxi,

simultánny digitálny zápis 12 zvodov, AC filter, filter izočiary a EMG filter,

k dispozícii sú parametre ako HR, P-R interval, P vlna, QRS komplex, T vlna, Q-T interval, Q-Tc interval, RV5, SV1, RV5+SV1, atď.

 

 • TLAKOMER OMRON HBP-1120

Profesionálny merač krvného tlaku určený pre ambulantné a nemocničné prostredie,

detekcia nepravidelných pulzov (arytmie) a pohybu tela počas merania,

systém inteligentného nafukovania manžety pre zvýšenie presnosti merania.

 

 • TLAKOMER OMRON RS2

Zápästný tlakomer pre rýchle a presné meranie,

detekcia nepravidelných pulzov,

indikátor vysokého krvného tlaku.

 

 • ORBITÁLNA MIEŠAČKA PSU-10i

Multifunkčné zariadenie s možnosťou nepretržitého miešania po dobu 7 dní, použiteľné v mikrobiologických, chemických, imunologických, biochemických a molekulárnych laboratóriách.

 

 • ANALYZÁTOR VLHKOSTI RADWAG

Meracie zariadenie určené na stanovenie relatívneho obsahu vlhkosti, obsahu sušiny a ďalších parametrov vo vzorkách látok.

 

 • FIVE EASY PLUS Ph METER FP20

Zariadenie umožňujúce presné meranie pH, vodivosti, koncentrácie iónov, ORP a rozpustnosti kyslíka pre potreby laboratórnych aplikácií.

 

 • SUŠIACA KOMORA BINDER

Zariadenie s prirodzenou cirkuláciou a mikroprocesorovou PID reguláciou, so širokým teplotným rozsahom.

 

 • SKRÍNINGOVÝ AUDIOMETER 600M

Zariadenie určené na interpretáciu audiogramov, výpočet miery poškodenia sluchu, určenie prahu počutia,

frekvenčný rozsah od 125 do 8000 Hz (±2%),

úroveň výstupného signálu v intervale -10 až 100 HLdB.

 

 • MERACIA JEDNOTKA LABQUEST 2

Komplexná meracia jednotka určená na zber a vyhodnocovanie údajov získaných z experimentov od spoločnosti Vernier,

5 senzorových kanálov (3 analógové, 2 digitálne),

zabudované návody na experimenty,

možnosť prepojenia s rozličnými operačnými systémami (Windows, MAC OSX), mobilnými zariadeniami (tablety, smartfóny),

zabudované WiFi pripojenie s možnosťou vytvárania vlastnej WiFi siete.

 

 • VERNIEROV RADIAČNÝ MONITOR

Senzor citlivý na alfa, beta, gamma a röntgenové žiarenie,

meranie tienenia, meranie rýchlosti jadrového rozpadu, meranie výskytu radónu a tvorba kvantitatívnej jadrovej štatistiky v rámci vzorových úloh s použitím zariadenia LabQuest 2.

 

 • SPEKTROMETER

Meranie absorbancie, percentuálnej transmitancie a fluorescencie roztokov umiestnených v kyvetách v rámci vzorových úloh s použitím zariadenia LabQuest 2 doplnený o optický kábel na meranie emisných spektier.

 

 • OPTICKÁ SADA A SADA ZMIEŠAVANIA FARIEB

Sada zrkadiel, analyzátorov a polarizátorov doplnená o senzor svetla a optickú lavicu vhodná na experimenty s osvetlením, polarizačnými filtrami, odrazom a slnečným svetlom v rámci vzorových úloh s použitím zariadenia LabQuest 2.

  

Softvérové vybavenie laboratória

Vernier Logger Pro - Softvér na zber a spracovanie údajov z experimentov vykonaných na zariadeniach LabQuest 2

 

Vyučované predmety

 • Funkčná anatómia (PaO, Bc)
 • Biofyzika (PaO, Bc)
 • Experimentálne metódy v BI (PaO, Bc)
 • Základy anatómie a fyziológie (BI, Ing)
 • Technika klinických vyšetrení (BI, Ing)
 • Biomerania (BI, Ing)
 • Biofyzika v BI (BI, Ing)
 • Procesológia biomerania (BI, Ing)
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov