Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM NÁSTROJOV PRE MEDICÍNSKU ADITÍVNU VÝROBU (MAMUT 2)

Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B/P006

 

01 

Zameranie laboratória

Laboratórium MAMUT 2 je zamerané na výrobu filamentov z nízkoteplotných polymérov (napr. PCL ...) ako aj na výrobu filamentov z vysokoteplotných polymérov (napr. PEEK, PPSU ....). Súčasťou výrobného procesu je aj záznam priemeru filamentu, kde je možné analyzovať tento druh parametra z hľadiska kvality vyrobeného filamentu. Študenti si tak môžu overiť teoretické poznatky z oblasti výrobných technológii v podobe vyrobeného filamentu. Ďalšou oblasťou záujmu daného laboratória je aj proces recyklácie filamentov kde je možné analyzovať proces recyklácie z hľadiska výrobných parametrov opätovnej extrúzie filamentov.

Samotný výstup v podobe vyrobeného filamentu je možné ďalej skúmať v procese 3D tlače pri využití FDM technológie. Nastavením a optimalizovaným požadovaných parametrov v predprocesingu 3D tlače pre nový druh materiálu nadobúdajú študenti a zamestnanci tohto pracoviska  poznatky v softvérom a hardvérom riešení danej problematiky. Výstupom v danej oblasti sú experimentálne vzorky alebo modely, ktoré sú ďalej podrobené mechanickým alebo biologickým testovaním. 

kolaz mamut 1

 

Ciele laboratória

 • Výrobný proces filamentov z jednozložkových a viaczložkových polymérov určených pre medicínske aplikácie
 • Hodnotenie parametrov a ich vplyv na samotný proces výroby filamentov
 • Nastavenie a optimalizácia procesu 3D tlače pri viaczložkových polymérov určených pre medicínske aplikácie
 • Analýza a hodnotenie kvality vyrobeného filamentu
 • Recyklácia filamentov a ich opätovné použitie v procese výroby
 • Rozšírenie teoretických a praktických poznatkov študentov v oblasti FDM technológie a procesu extrúzie filamentov

kolaz mamut 3a

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 • Filament Maker „Composer series 450“ (3devo ; Holandsko)
 • Filament Maker „Precision series 450“ (3devo ; Holandsko)
 • Sušič polymérov „Airid“ (3devo ; Holandsko)
 • Sušič vysokoteplotných polymérov „F300“ (Apium, Nemecko)
 • Hybridný drvič polymérov „GP20“ (3devo ; Holandsko)
 • 3D tlačiareň „DeltiQ2“ (Trilab, Česká republika)
 • 3D tlačiareň „DeltiQ2 Plus“ (Trilab, Česká republika)
 • Palette2 S

kolaz mamut 2

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • Dassault Systemes SolidWorks
 • Autodesk Fusion 360
 • Simplify3D
 • KISSlicer
 • DevoVision

 

Vyučované predmety

 • Digitálne modelovanie v medicíne 1 (BI, Ing)
 • Digitálne modelovanie v medicíne 2 (BI, Ing)
 • Biomedicínske inžinierstvo (BI, Ing)
 • Biomechanizmy (BI, Ing)
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov