Laboratória a učebne

LABORATÓRIUM STROJÁRSKEJ METROLÓGIE

Zodpovedný vedúci: Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, 3. poschodie B-blok, č.m. B323

Viac informácií o prístrojovom vybavení laboratória nájdete na stránke STROJÁRSKA METROLÓGIA

 

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na meranie rozmerov, geometrických tolerancií,  elektrických i neelektrických veličín v oblasti strojárstva a elektrotechniky. Slúži predovšetkým na výučbu predmetu Strojárskej metrológie pre celý 3. ročník bakalárskeho štúdia na strojníckej fakulte a na výučbu iných predmetov, pri ktorých sa využívajú meracie prístroje, snímače a meradlá. Taktiež slúži pre vedecko-výskumnú činnosť v oblasti merania pedagógom, vedecko-výskumným pracovníkom a študentom na realizáciu experimentov súvisiacich so záverečnou a diplomovou prácou. 

  

kolaz 1

 

Ciele laboratória

 • Zoznámiť študentov s pracovnými meradlami, snímačmi, presnými mechanickými i optickými prístrojmi v laboratóriu.
 • Študenti nadobudnú teoretické ale aj praktické znalosti a zručnosti v meraní dĺžkových rozmerov, kvality povrchu, hlavných parametrov strojných súčastí ako napr. závity či ozubené kolesá, ale aj pre ďalšie veličiny ako sú sila, moment sily, tlak, teplota, vlhkosť a elektrické veličiny.
 • Naučia sa využívať rôzne meracie metódy a štatisticky spracovávať a vyhodnocovať výsledky z merania. 

 

kolaz 323

Prístrojové vybavenie laboratória

 • pracovné meradlá, snímače a prístroje na meranie dĺžky a uhla.
 • prístroje na meranie závitov a ozubených kolies.
 • prístroje na meranie kvality povrchu,
 • prístroje na meranie sily a momentu sily,
 • prístroje na meranie teploty, tlaku, vlhkosti,
 • prístroje na meranie hmotnosti,
 • prístroje na meranie elektrických veličín.

MERACÍ MIKROSKOP MITUTOYO TM 176

 • umožňuje meranie rozmerov a uhlov na malých obrobkoch a na kontrolu tvaru skrutiek a ozubených kolies
 • pripevnením digitálnej kamery do tubusu okuláru je možná digitalizácia mikroskopu

 DRSNOMER MITUTOYO SURFTEST SJ – 210

 • meranie drsnosti povrchu dotykovou metódou
 • Analýza drsnosti povrchu v súlade s medzinárodnými normami (EN ISO, VDA, ANSI, JIS)
 • Rozsah merania 0,3 – 16 mm

 TERMOVÍZNA KAMERA FLIR E5

 • bezkontaktné meranie teploty v rozsahu od -20°C do +400°C
 • zobrazenie teplotných polí rozloženia teplôt v sledovanom priestore

 KALIBRAČNÉ ZARIADENIE PRE OVEROVANIE MANOMETROV ADDITEL ADT914 + 681

Slúži na overovanie manometrov v rozsahu do 100MPa

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • Q DAS Procella - štatistický softvér na zber a analýzu údajov z digitálnych meradiel

 

Vyučované predmety

 • Strojárska metrológia (3. ročník Bc)
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov