Kontakty
There is no translation available.

TUKE:

 

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.

 

Technická Univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9
042 00 Košice

 

Tel.: +421 55 602 2359

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Zodpovedný vedúci projektu:

MUDr. Stavinslav Žiaran, PhD.

 

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Šafárikovo námestie 6, 81806 Bratislava

Tel.:

Mail:

 

 

Contact adress:
Technical university of Kosice
Faculty of mechanical engineering
Department of biomedical engineering and measurement
Letná 9, 5th floor A-block
042 00 Košice, Slovakia

 

  


 

Office hours:

Tuesday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

Thursday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

FOR STUDENTS