Home
There is no translation available.

Pozývame vás na prednášku "100 rokov ortopedicko-protetickej výroby v spoločnosti Protetika,a.s.,", ktorá sa uskutoční 24.04.2024 13:30 v posluchárni P26. Viac informácií po kliknutí SEM.

There is no translation available.

Dňa 8.4.2024 (pre 3. PaO) a 10.4.2024 (pre 2. BI) sa na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. 

Z katedrového kola v študijnom programe Protetika a Ortotika (3. PaO) postupujú:

Meno študenta Názov práce Meno školiteľa
Nikita Horevych Návrh metodiky výroby protézy hornej končatiny aditívnymi metódami Ing. Monika Michalíková, PhD.
Vlada Yakovlieva Návrh rehabilitačnej ortézy ruky a predlaktia pre subjekty s postihnutou manipulačnou schopnosťou Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

 

a zo študijného programu Biomedicínske inžinierstvo (2. BI) postupujú: 

Meno študenta Názov práce Meno školiteľa
Bc. Timotej Lukáč Účinky vákuovej expozície na mechanické vlastnosti PLA materiálu pri využití aditívnej technológii  Ing. Miroslav Kohan, PhD.
Bc. Rebeka Madarová Bilancie neistôt systémov pre meranie uhla naklonenia doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.

 

Komisia pre študijný program Protetika a ortotika:

Ing. Tomáš Balint, PhD. MPH

Ing. Lucia Bednarčíková, PhD.

Ing. Norbert Ferenčík, PhD.

doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.

Ing. Monika Michalíková, PhD.

 

Komisia pre študijný program Biomedicínske inžinierstvo:

Ing. Tomáš Balint, PhD. MPH

Ing. Jana Hlubeňová, PhD. MSC.

Ing. Miroslav Kohan, PhD.

Ing. Branko Štefanovič, PhD.

doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.

There is no translation available.

Dňa 3.4.2024 sa uskutočnila pozvaná prednáška na tému "Možnosti uplatnenia biomedicínskych inžinierov v zdravotníctve v podmienkach FNsP F.D.Roosvetla v Banskej Bystrici" pre študentov a zamestnancov Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania ako aj ostatných študentov Technickej univerzity. Prednáška bola zameraná za digitalizáciu zdravotníckych procesov, využitie AI a VR vo výučbe a liečbe a ďalšie oblasti Biomedicínskeho inžinierstva. Viac informácií v letáku.

2024 pozvana prednaska FNsP BB thumb

There is no translation available.

Vážení študenti, prednášky z predmetu Strojárska metrológia nájdete v menu Štúdium - Strojárska metrológia - prednášky. Ďakujem.

Information lists for courses for each study programme are in link ...

   

Winter trimester 2023/24

 

Actual student timetable is in the MAIS portal: https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais 

 

There is no translation available.

PaO

 

Čítaj viac ...

 

 

BI

 

Čítaj viac ...

Contact adress:
Technical university of Kosice
Faculty of mechanical engineering
Department of biomedical engineering and measurement
Letná 9, 5th floor A-block
042 00 Košice, Slovakia

 

  


 

Office hours:

Tuesday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

Thursday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

FOR STUDENTS