Home
There is no translation available.

Vážení študenti, prednášky z predmetu Strojárska metrológia nájdete v menu Štúdium - Strojárska metrológia - prednášky. Ďakujem.

Information lists for courses for each study programme are in link ...

   

Winter trimester 2023/24

 

Actual student timetable is in the MAIS portal: https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais 

 

There is no translation available.

PaO

 

Čítaj viac ...

 

 

BI

 

Čítaj viac ...

Contact adress:
Technical university of Kosice
Faculty of mechanical engineering
Department of biomedical engineering and measurement
Letná 9, 5th floor A-block
042 00 Košice, Slovakia

 

  


 

Office hours:

Tuesday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

Thursday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

FOR STUDENTS