Laboratória katedry

Laboratórium riadiacich systémov

je vybavené sadami bezdrôtových senzorov a príslušenstva Arduino, PLC od fy Siemens, IO link zariadeniami, vývojovými sadami senzorov, komunikačnými kartami, frekvenčnými meničmi a ďalšími zariadeniami.


 IMG 20161007 085650Úvodná stanica linky

 

Laboratórium priemyselnej automatizácie

je vybavené vybavené pneumatickým a elektropneumatickým výučbovým stendom Festo Didaktika na báze modulárneho systému FMS 500 a softvérovým vybavením na podporu navrhovania a simulácie pneumatických obvodov, ako aj riešenie úloh riadenia - FluidSim, STEP7, EasyVeep, WinCC, pozostávajúceho z modulov automatizovaných pracovísk a liniek založených na PLC riadení Siemens S7-300 . Pre potreby modelovania a simulácie strojov a procesov je vybavené aplikačným programovým vybavením Cosimir Professional a Cosimir PLC.

 

DSCF3393   Micropulse snímač a svetelný maják

 

 

Laboratórium inteligentných prostredí

je výstupom projektu 6. rámcového programu EK -  MonAMI vo forme „Living labs“ (simulované prostredie reálnych podmienok umelo vytvorené v laboratóriu). Vybavenie tvoria súčasné technológie ponúkané na trhu (systém plux pre snímanie fyziologických parametrov, stavebnicový systém Arduino, ako aj pokrokové technológie v štádiu vývoja v oblasti automatizácie domácností a diaľkovej monitorizácie prostredia i ľudských každodenných aktivít a ich fyziologických parametrov (pulz, tlak, teplota, EKG,...). Špecifickým zariadením je systém pre realizáciu kineziologických a biometrických meraní na analýzu pohybu, stability, nervovosvalovej sústavy človeka vybavený šesťkamerovým optickým systémom SMART videoanalyzátor, 2 silovými piezoelektrickými platňami Kistler, 16 kanálovým EMG a malými ergonomickými a kineziologickými meradlami (dualer pre meranie rozsahu pohybu biomechanických segmentov, snímače sily prstov, dlane, či svalov končatín).

 

 20161007 103228 maly RKL 5915 maly 

 

 

 

 

Save