Domov

 

phoca thumb l img 4821

Cena veľtrhu-Projekt SMILING

Smiling systém získal ocenenie na Jubilejnom 20. medzinárodnom strojárskom veľtrhu, ktorý sa konal na výstavisku Agrokomplex od 21. do 24. 5. 2013 v Nitre. Zo 7 najvýznamnejších ocenení veľtrhu sme získali jednu z cien za rehabilitačnú topánku Smiling ako jediná zo 12 fakúlt zúčastnených v rámci TECHNOFÓRA 2013.

Save

Save

Save

 

phoca thumb l img 7203

Komplexný model automatizovanej priemyselnej linky

FESTO Didactic

 

158

Praktické cvičenia, semestrálne a záverečné práce

Využitie stavebnicového systému FESTO, vývojovej platformy Arduino a priemyselných komponentov

 

HARMONOGRAM ŠT. SKÚŠOK 2020/2021

Končiacim študentom dávame do pozornosti časový harmonogram štátnych skúšok a obhajob diplomových prác v akademickom roku 2020/2021. Harmonogram je prístupný v nasledovnom odkaze:

Harmonogram št. skúšok 2021 (pdf)

 

ÚSPECH V SÚŤAŽI STUDENTSKÁ TVŮRČÍ A ODBORNÁ ČINNOST 2021 V OSTRAVE

Študent 2. ročníka študijného programu Priemyselná automatizácia Patrik Strnisko sa umiestnil na 2. mieste v súťaži Studentská tvůrčí a odborná činnost 2021 v sekcii Aplikace měřicích a diagnostických systémů. 25. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov vysokých škôl, ktorý sa konal 29. 04. 2021, zorganizovala Katedra automatizační techniky a řízení Fakulty strojní VŠB-TUO v Ostrave pod záštitou prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., dekana FS, VŠB-TUO, prof. Ing. Pavla Brandštettera, CSc. dekana FEI, VŠB-TUO a doc. Mgr. Milana Adámka, Ph.D., dekana FAI UTB ve Zlíně.

Blahoželáme!

 

VYHODNOTENIE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI NA SJF TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

V sekcii Automatizácia, mechatronika, robotika a výrobná technika fakultného kola ŠVOČ sa na treťom mieste umiestnil Bc. Patrik Strnisko s prácou na tému  Monitorovanie zabezpečenia objektu na báze Arduina s prepojením na cloud.

NOVÝ KOLABORATÍVNY ROBOT NA STROJNÍCKEJ FAKULTE TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

Spoločnosť Mitsubishi Electric pre SjF TUKE bezplatne poskytla najnovší typ inovatívneho kolaboratívneho robota    RV-5AS-D, ktorý bude na Ústave automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky využívaný tak pre praktické vyučovanie študentov, ako aj na overovanie jeho schopností prostredníctvom riešených výskumných úloh. Jedinečné možnosti programovania i ovládania tohto kolaboratívneho robota (aj prostredníctvom panela, ktorý je umiestnený priamo na robotickom ramene) ho spolu s pracovným dosahom 900mm, nosnosťou 5kg a extrémnou presnosťou polohovania ±0,03mm predurčujú pre simultánnu činnosť s človekom. Ovládanie kolaboratívneho robota je tak intuitívne, že základné programovacie činnosti zvládne i operátor, ktorý nie je expertom na robotiku. Otvára sa tak priestor pre pokročilé riešenia a praktickú realizáciu bakalárskych a diplomových prác študentov denného i kombinovaného štúdia. Poďakovanie patrí slovenskej pobočke spoločnosti Mitsubishi Electric Europe B.V, ktorú zastupoval Ivan Blaži a Ing. Peter Horos.

Ďakujeme 

RV 5AS D

IMG_20210326_133408.jpgIMG_20210326_133452.jpg


 

 ROZVRH  ZS 2020/21

Študijný program Priemyselná automatizácia, 2. ročník


ŠTÁTNE SKÚŠKY 2019/20 

Dňa 8.6.2020 sa konali štátne skúšky v študijnom programe Priemyselná automatizácia, inžiniersky stupeň štúdia. ss2020

Absolventom prajeme veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

 

VYHODNOTENIE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI NA SJF TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Exkurzia v Essity Slovakia s.r.o.

Dňa 22.11.2019 sa študenti 1. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode Essity Slovakia s.r.o.. v Gemerskej Hôrke, ktorá bola zameraná na automatizáciu výroby produktov osobnej hygieny. Študenti sa oboznámili výrobným programom spoločnosti, technológiou výroby a automatizáciou výrobných liniek a riešeniami IKT smerujúcimi k Industry 4.0. Veľmi zaujímavá bola návšteva polovýrobného laboratória na výrobu inovatívnych produktov osobnej hygieny prepojených na informačné technológie s využitím pre pacientov so zvýšenou sociálnou starostlivosťou. Pracovníci HR oboznámili študentov so súťažou Essity University Challenge, možnosťami praxe v závode a sociálnym programom a kvalifikačnými predpokladmi na prijatie do zamestnania.
21.11.2019

 essity

 

Katedrovica 2019

Tak, ako sa na Katedre automatizácie a komunikačných rozhraní stalo po uplynulé roky novodobou tradíciou, aj v tomto roku konalo neformálne stretnutie študentov študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov s ich učiteľmi. V neformálnej atmosfére pri dobrom guľáši sme sa navzájom lepšie spoznali a zabavili.
18.11.2019

K2019

 

Ako ošúpať banán inak ako ručne - fakultné kolo

Študenti 1. ročníka študujného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov sa úspešne zúčastnili fakultného kola súťaže "Ako ošúpať banán inak ako ručne" a postúpili do finále celoslovenskej súťaže. Gratulujeme! Viac na tomto odkaze.
8.11.2019

Banan

 

Exkurzia v elektrárni na biomasu

Dňa 07.10.2019 sa študenti 2. ročníka inžinierskeho študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie v prevádzke spoločnosti Košická energetická spoločnosť, a. s. v Košiciach. Exkurzia bola zameraná na automatizované riadenie a vizualizáciu pomocou systému SCADA/HMI. Pracovníci spoločnosti oboznámili študentov s technológiou výroby energie v malej elektrárni na biomasu a použitými prostriedkami automatického riadenia. Exkurzia významne prispela k doplneniu teoretických poznatkov z oblasti informačno-riadiacich systémov získaných štúdiom.

4MWElektraren

 

Štátne skúšky 

Dňa 10.06.2019 sa konali na Katedre automatizácie a komunikačných rozhraní štátne skúšky, kde naši študenti úspešne ukončili štúdium.

SS2019 1 SS2019 2

Staršie správy ...

 

Linky pre automatizáciu

Interné linky

Balluff Screenshot 1

mail2

Siemens

mais
DailyAutomation500x253 72ppi

telefon

eplan

tuke 

Logo Festo

uk

logo

ftp 

foxon

nastavenia
Matlab zamestnanci

atp journal

 
realgames logo  

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save