Študijný program

Prečo študovať automatizáciu?

Študijný program Priemyselná automatizácia kombinuje zaujímavú výučbu v laboratóriách, medzinárodný výskum a všestrannú podporu študentov, aby získali to najlepšie vzdelanie.

Automatizácia je v dnešnej dobe digitalizácie globálny fenomén. V súčasnosti len málo vecí funguje bez riadiacich alebo informačných systémov.

Týka sa to predovšetkým

  • priemyslu (automatizovaná a automobilová výroba, rozvody plynu a elektrickej energie, diaľkové monitorovanie a riadenie systémov,...),
  • ale aj verejných služieb (smart mobily s vnorenými snímačmi ako sú GPS, tep srdca, počet krokov a pod., internetové sociálne siete, senzorové siete na zber dát, ... )
  • a vo všeobecnosti rôznych elektronických výrobkov (smart chladničky, smart stimulátory srdca s diaľkovým monitorovaním, automobily bez vodičov, inteligentné budovy...).

Naučíme Vás:

Automatizácia znamená vzdelanie pre prax. Profesionálne, sociálne a osobné kompetencie získané počas štúdia sú užitočné a široko využiteľné priamo v praxi.

Štúdiom automatizácie získate klasické znalosti v oblasti automatického riadenia, automatizačnej techniky, priemyselnej automatizácie, ale aj prehľad o súvisiacich technických odboroch, napr. informačno-komunikačné technológie, umelá inteligencia, senzorika, bezdrôtová komunikácia.

Naučíme Vás, ako možno pomocou počítačov ovládať reálny svet okolo nás. Odbor aktuálne reaguje na potreby praxe a nové trendy ako je Priemysel 4.0, ktoré sa presadzujú v praxi. Práve spojením týchto znalostí získate pridanú hodnotu pre svoju budúce uplatnenie.

Automatizácia sa vyučuje v modernom akademickom priestore na výučbu a výskum, kde je celý priestor a jeho vybavenie otvorený, priateľský a motivujúci.

 

         phoca thumb l img 7209       labal L1

 

Ponúkame Vám:

Dlhodobé veľmi dobré kontakty s praxou sú zárukou, že u nás získané vzdelanie je relevantné a užitočné pre súčasné moderné pracovné prostredie.

Zapojíme Vás aj do riešenia výskumných projektov.

MonAmiDonek                        RKL 5915 maly                      labal L10

 

 

DSCF3405     pluxy

Naši študenti môžu absolvovať študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ u našich dlhoročných partnerov v zahraničí:

  • Politechnika v Miláne
  • Univerzita v Parme
  • Univerzita v Gente
  • ČVUT Praha
  • Univerzita T. Bati v Zlíne

Uplatnenie absolventov je široké počnúc od programátorov riadiacich systémov, robotov a rôznych automatov cez návrhárov automatizovaných systémov, vývojárov výrobkov pri ich navrhovaní a testovaní, až po projektantov celých automatizovaných liniek, ba aj vedeckých pracovníkov.

O vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v automatizácii je veľký záujem na Slovensku, ale aj v celej Európe. Naši absolventi si môžu vyberať zo širokej ponuky pracovných pozícií v odbore automatizácia a v príbuzných odboroch.

 

 Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save