Patents, utility models, PCT applications
1x Zamestnanci
  
STAFF
2 Laboratoria katedry
DEPARTMENT LABORATORY
3 Uchadzaci
 
APPLICANTS
4 Fotogaléria
  
PHOTO GALLERY
6 Služby
 
SERVICES
Patents
             
(288237) Nehorľavá úprava zvukovopohltivých prvkov
z recyklovaných autoplášťov a gumy
  (288401) Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách
Osvedčenie č.288237   Osvedčenie č.288237 2 časť   Osvedčenie č.288401   Osvedčenie č.288401 str.2
             
(288407) Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách
a zariadenie na jeho uskutočnenie
  (115-2017) Rotačná kruhová elektrolytická elektróda
s odstraňovaním nánosov
Patentová listina č.288407 Str.1   Patentová listina č.288407 Str.2   Patentová listina č.288407 Str.1   115 2017str.1
             
(US 9,809,471 B2) Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých
vodách a zariadenie na jeho realizáciu 
  (6058116) Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých
vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie
US 1   US 3   Patent 1str 50   Patent 2str 50
             
(2 866 997) A method of disposal of cyanobacteria
in stagnant waters and equipment for its implementation
  (50019-2019) Stojan na autonómne meranie vibrácií
ručného náradia 
Canada str.1   Canada str.2   Patentová listina č.288407 Str.1   P Stojan str.2
 

Utility models

                                       
(9637) Bioreactor for continuous production
of biogas from liquid biosubstrate
  (9662) Cassette for expanding the possibilities
of measuring bulk materials in an impedance tube
UZ Str.1   UZ 9637 Str.2   UZ Str.1   UZ 9662 Str.2
             
(6426) Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách   (6569) Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách
a zariadenie na jeho uskutočnenie
Osvedčenie č.6426   Osvedčenie č.6426 časť 2   Osvedčenie č.6569   Osvedčenie č.6569 časť 2
             
(6856) Zariadenie na komprimáciu vzduchu pomocou
veternej energie
  (5982) Konštrukčné prvky z gumobetónu pre protihlukové
aplikácie
Osvedčenie č.6856   Osvedčenie č.6856 časť 2   Osvedčenie č.5982   Osvedčenie č.5982 časť 2
             
(3700) Zariadenie na hodnotenie účinnosti
filtračných médií na odlučovanie prachu
  (3679) Zariadenie na meranie činiteľa zvukovej pohltivosti
a zvukovej izolácie pre kolmý dopad rovinných a zvukových vĺn
Osvedčenie č.3700   Osvedčenie č.3700 2 časť   Osvedčenie č.3679   Osvedčenie č.3679 2 časť
             
(5721) Kompaktné prvky z gumárenského recyklátu
vyrobené technológiou mikrovlného ohrevu
  (8457) Rotačná kruhová elektrolytická elektróda
s odstraňovaním nánosov
Osvedčenie č.5721   Osvedčenie č.5721 čast 2   Osvedčenie č.7580 strana 1   248 2017 str2
             
(7580) Prívesné zariadenie na prevoz katamaranovej techniky    (7970) Zariadenie na výrobu vody s využitím vírovej trubice
Osvedčenie č.7580 strana 1   Osvedčenie č.7580 strana 2   7970 str2    7970 str1
             
 (791) Zariadenie na triedenie a úpravu komunálneho odpadu   (50014-2019) Stojan na autonómne meranie vibrácií
učného náradia 
Bez názvu   Osvedčenie č.791 2 časť   7970 str2   UV Stojan Str.2
             
PCT applications
             
(WO2013137834) A Method of Disposal of Cyanobacteria
in Stagnant Waters and Equipment for its Implementation
  (WO2013147712) Mechanism for Collecting Impurities
in Stagnant Waters
A METHOD OF DISPOSAL OF CYANOBACT ERIA IN STAGNANT WATERS AND EQUIPMENT FOR ITS IMPLEMENTATION   MECHANISM FOR COLLECTING IMPURITIES IN STAGNANT WATERS
             

TukeSjFIS MaisTUKE MailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastavenia UVTPortál zamestnanci

May 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MAP AND GPS COORDINATES

48.731454973 N    21.245949268 E

Mapa EN 2023

Address

Park Komenského 5
042 00 Košice
Slovak republic

CONTACT

Marianna Brnová
Secretary
Phone number: +421 55 602 2925
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Department in 3D view

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.