HOME
1g Zamestnanci
  
STAFF
2 Laboratoria katedry
DEPARTMENT LABORATORY
3 Uchadzaci
 
APPLICANTS
4 Fotogaléria
  
PHOTO GALLERY
6 Služby
 
SERVICES

Lebo debata generuje myšlienky Jozef Živčák

KH LS 2024 EN

RH LS 2024 EN

Bakalárske štúdium
 
pdf logo   OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU
z predmetu
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY PODNIKOV
(predmet povinne voliteľný)

Bakalárske štúdium
Študijný program: Riadenie a ekonomika podniku
Študijný odbor: Strojárstvo

         pdf logo    OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU
z predmetu
PODNIKOVÁ EKONOMIKA
(predmet povinne voliteľný)

Bakalárske štúdium
Študijný program: Riadenie a ekonomika podniku
Študijný odbor: Strojárstvo

 
 
Inžinierske štúdium
 
pdf logo    OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU
z predmetu
ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT A KVALITA PRODUKTOV
(predmet povinný)

Inžinierske štúdium
Študijný program: Inžinierstvo prostredia
Študijný odbor: Strojárstvo

   pdf logo   OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU
z predmetu
OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV PROSTREDIA
(predmet povinný)

Inžinierske štúdium
Študijný program: Inžinierstvo prostredia
Študijný odbor: Strojárstvo

       
 
pdf logo   OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU
z predmetu
EKONOMICKÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV
(predmet povinný)

Inžinierske štúdium
Študijný program: Riadenie a ekonomika podniku
Študijný odbor: Strojárstvo

  pdf logo   OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU
z predmetu
STRATEGICKÝ MANAŽMENT
(predmet povinný)

Inžinierske štúdium
Študijný program: Riadenie a ekonomika podniku
Študijný odbor: Strojárstvo

Novus2024 EN

DOD na TUKE 2023   Photo gallery - OPEN DOOR DAY TUKE 2023

3D Katedra 2021

TukeSjFIS MaisTUKE MailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastavenia UVTPortál zamestnanci

March 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

Information leaflets

Letaky WEB

MAP AND GPS COORDINATES

48.731454973 N    21.245949268 E

Mapa EN 2023

Address

Park Komenského 5
042 00 Košice
Slovak republic

CONTACT

Marianna Brnová
Secretary
Phone number: +421 55 602 2925
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Department in 3D view

KPaEI 640x360 

created by Ing. Tibor Dzuro, PhD.