Laboratória a učebne

Laboratória KBIaM

 

Laboratórium biomedicínskeho inžinierstva - seminárna miestnosť biomechaniky
zodpovedný vedúci: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
č.m. A516 (540*), 5. poschodie A-blok

Laboratórium strojárskej metrológie
zodpovedný vedúci: doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.
č.m. B323, 3. poschodie B-blok

Laboratórium CAD/CAM
zodpovedný vedúci: doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
č.m. B321 (327*), prízemie B-blok

CARMEN
zodpovedný vedúci: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
č.m. B/P008 (L1*), prízemie B-blok

Laboratórium biomechaniky a proteomiky
zodpovedný vedúci: doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.
č.m. B/P009 (L2*), prízemie B-blok

Laboratórium finalizácie zdravotníckych pomôcok
zodpovedný vedúci:prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
č.m. B/P010 (L3*), prízemie B-blok

Laboratórium aditívnych biomedicínskych procesov (MAMUT 1)
zodpovedný vedúci: Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, DrSc., MPH, prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
č.m. B/P011 (L4*), prízemie B-blok

Školiace pracovisko - laboratórium súradnicovej metrológie
zodpovedný vedúci: doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
č.m. B/P012 (L5*), prízemie B-blok

Laboratórium skenovacích systémov a termovíznej diagnostiky
zodpovedný vedúci: Ing. Viktória Rajťúková, PhD.
č.m. B/P015 (L12*), prízemie B-blok

Laboratórium - technologické centrum počítačovej tomografie
zodpovedný vedúci: doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
č.m. B/P018 (L8*), prízemie B-blok

Laboratórium Biomedical ZONE - Digital Modelling and Simulation Lab (BiZONE)
zodpovedný vedúci: doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.
č.m. B/P021 (L9*), prízemie B-blok

Laboratórium protetiky a ortotiky - prototypové materiálové laboratórium
zodpovedný vedúci: Ing. Lucia Bednarčíková, PhD.
č.m. B/P023 (L14*), prízemie B-blok

Laboratórium nástrojov pre medicímsku aditívnu výrobu (MAMUT 2)
zodpovedný vedúci: doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.
č.m. B/P026, prízemie B-blok

TRIPOLYS I
zodpovedný vedúci: Ing. Viktória Rajťúková, PhD.
č.m. B004 (R22*), prízemie B-blok

TRIPOLYS II
zodpovedný vedúci: Ing. Viktória Rajťúková, PhD.
č.m. B003 (R23*), prízemie B-blok

* v zátvorke je uvedené pôvodné číslovanie miestností 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov