Rozvrhy hodín

Letný semester 2023/24

Aktuálne rozvrhy sú zverejnené na stránke systému MAIShttps://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais 

Informačné listy pre jednotlivé študijné programy su k dispozícii na stránke MAIS portal

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov