Vedenie

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KATEDRY

Oddelenie biomedicínskeho inžinierstva zabezpečuje výučbu základných odborných predmetov v študijných programoch: Protetika a ortotika (BŠ), Biomedicínske inžinierstvo (IŠ) a predmetov iných ročníkov a odborov: Základy biomedicínskeho inžineirstva.

Oddelenie merania zabezpečuje výučbu základných odborných predmetov v študijnom programe: Meranie (IŠ) a predmetov iných ročníkov a odborov: Strojárska metrológia, Základy metrológie, Komponenty a moduly mechatronických systémov a Mikromechanizmy a Presná mechanika.


hudak5  Vedúci katedry a riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia Biomedicínske inžinierstvo:
  prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD.
  Telefón: 055/602 2381, kl.2381
  Email: radovan.hudak@tuke.sk
  Miestnosť číslo A530, 5. poschodie, A - blok

 

toth  Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku:
  doc. Ing. Teodor TÓTH, PhD.
  Telefón: 055/602 3224, kl.3224
  Email: teodor.toth@tuke.sk
  Miestnosť číslo B/P018, prízemie, B-blok

 

ferencik  Zástupca vedúceho katedry pre vedu a výskum:
  Ing. Norbert FERENČÍK, PhD.
  Telefón: 055/602 2043, kl.2043
  Email: norbert.ferencik@tuke.sk
  Miestnosť číslo B/P037, prízemie, B-blok

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov