Harmonogram štúdia
v akademickom roku 2023/2024
 

Začiatok akademického roku: 01.09.2023
Slávnostné otvorenie AR: 25.09.2023 o 11:00 hod. v Aule Maxima
Koniec akademického roku: 31.08.2024

Imatrikulácia: 09.11.2023

Zimný semester

Výučba: 25.09.2023 - 22.12.2023
Zimné prázdniny: 23.12.2023 - 31.12.2023
Skúškové obdobie: 02.01.2024 - 09.02.2024

Uzávierka ZS v IS MAIS: 14. 02. 2024 (ukončené hodnotenie za ZS AR 2023/2024)

Letný semester

Výučba - postupové ročníky: 12.02.2024 - 10.05.2024
Výučba - končiace ročníky: 12.02.2024 - 19.04.2024
Skúškové obdobie: 13.05.2024 - 28.06.2024
Letné prázdniny: 01.07.2024 - 31.08.2024

Uzávierka LS v IS MAIS: 03. 07. 2024 (ukončené hodnotenie za AR 2023/2024)

Záver štúdia

Vypracovanie záverečnej práce: 25. 09. 2023 - 10.05.2024
Uzávierka absolvovaných predmetov pre končiace ročníky: 20. 05. 2024
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác: do 10. 05. 2024
Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác: 27. 05. 2024 - 07. 06. 2024
Odovzdávanie Bc. diplomov: 27. 06. 2024
Promócie inžinierov: 19. 06. 2024

Štátne sviatky:

 zimný semester  01.11.2023 - streda
   17.11.2023 - piatok
   
 letný semester 29.03.2024 - piatok
  01.04.2024 - pondelok
  01.05.2024 - streda (dňa 03. 05. 2024 (piatok) - výučba ako v stredu)
  08.05.2024 - streda (dňa 09. 05. 2024 (utorok) - výučba ako v stredu)
 


v akademickom roku 2022/2023
 

Začiatok akademického roku: 01.09.2022
Slávnostné otvorenie AR: 26.09.2022 o 11:00 hod. v Aule Maxima
Koniec akademického roku: 31.08.2023

Imatrikulácia: 24.11.2022

Zimný semester

Výučba: 26.09.2022 - 23.12.2022
Zimné prázdniny: 24.12.2022 - 31.12.2022
Skúškové obdobie: 02.01.2023 - 10.02.2023

Letný semester

Výučba - postupové ročníky: 13.02.2023 - 12.05.2023
Výučba - končiace ročníky: 13.02.2023 - 21.04.2023
Skúškové obdobie: 15.05.2023 - 30.06.2023
Letné prázdniny: 01.07.2023 - 31.08.2023

Záver štúdia

Vypracovanie záverečnej práce: 26. 09. 2022 - 12.05.2023
Uzávierka absolvovaných predmetov pre končiace ročníky: 19. 05. 2023
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác: do 12. 05. 2023
Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác: 29. 05. 2023 - 09. 06. 2023
Odovzdávanie Bc. diplomov: 28. 06. 2023
Promócie inžinierov: 21. 06. 2023

Štátne sviatky:

 zimný semester  01.11.2022 - utorok
   17.11.2022 - štvrtok
   
 letný semester 07.04.2023 - piatok
  10.04.2023 - pondelok
  01.05.2023 - pondelok (dňa 03. 05. 2023 (streda) - výučba ako v pondelok)
  08.05.2023 - pondelok (dňa 09. 05. 2023 (utorok) - výučba ako v pondelok)
 
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov